Współpraca ze szkołami

Wydział Nauki o Zdrowiu WUM bardzo aktywnie współpracuje z liceami zlokalizowanymi na terenie województwa mazowieckiego.

W dniu 05.07.2018 r. Wydział podpisał umowę patronacką o współpracy dydaktycznej z nowo utworzonym CLXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Turmonckiej 2 w Warszawie. 

WNoZ objął patronatem klasy o profilu ratowniczym, prowadzone we wspomnianym liceum.

Placówki wspólnie rozwijać będą edukację w zakresie nauk o zdrowiu.

Planowane działania obejmować będą m.in.: 

1) umożliwienie uczniom udziału w eventach i projektach organizowanych bądź współorganizowanych przez WUM WNoZ w szczególności przez Zakład Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM oraz współpracujące z nim Studenckie Koła Naukowe;
2) wspólną organizację zawodów z zakresu pierwszej pomocy; 
3) pomoc w organizowaniu szkoleń w zakresie BLS i elementów kwalifikowanej pierwszej pomocy;
4) umożliwienie uczniom zwiedzanie bazy LPR;
5) umożliwienie uczniom udziału w wybranych konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez WUM WNoZ; 
6) organizowanie spotkań z interesującymi osobami, w tym z absolwentami WUM WNoZ kierunków: pielęgniarstwa, położnictwa, dietetyki, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego; 
7) umożliwienie uczniom udziału w wybranych warsztatach i zajęciach organizowanych przez WUM WNoZ w tym w szczególności przez Studenckie Koła Naukowe; 
8) organizowanie zajęć na temat zabezpieczenia wydarzeń / imprez masowych poprowadzonych przez Zakład Ratownictwa Medycznego; 

W roku akademickim 2017/2018 po raz pierwszy w Wydziale odbyły się Dni Promocyjne Kierunków Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM: Położnictwa (17.02.2018 r.), Dietetyki i Ratownictwa Medycznego (04.03.2018 r.), Zdrowia Publicznego (08.04.2018 r.) oraz Pielęgniarstwa (22.04.2018 r.), skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania poprzedzone były intensywną promocją w liceach województwa mazowieckiego oraz na portalach społecznościowych i portalach edukacyjno-promocyjnych, z którymi współpracuje nasza Uczelnia i Wydział Nauki o Zdrowiu WUM. Wśród uczestników Dni Promocyjnych byli m.in. uczniowie: I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu, XXII Liceum Ogólnokształcącego im. Jose Marti w Warszawie, I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie i XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie.Relacje z poszczególnych Dni Promocyjnych Kierunków Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM zamieszczone zostały w „Kronice Wydziału” na naszej stronie internetowej: www.wnoz.wum.edu.pl.

W dniu 15.03.2018 r., przedstawiciele Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM uczestniczyli w I Powiatowych Targach Edukacji i Rozwoju, zorganizowanych przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gostyninie, podczas których promowali ofertę edukacyjną WNoZ-u i całej Uczelni.

W dniu 05.04.2018 r. odwiedzili natomiast Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, w którym, uczniom z klas biologiczno-chemicznych, zaprezentowana została oferta edukacyjna WNoZ-u i WUM-u. Studentki III roku studiów I stopnia kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo i Dietetyki przedstawiły prezentacje kierunkowe.

Wydział ściśle współpracuje również z XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie.

W dniu 26.04.2018 r. przedstawiciele WNoZ-u wzięli udział w Szkolnym Dniu Zdrowia, zorganizowanym przez XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie.  Studentki kierunku Zdrowie Publiczne, członkinie SKN-u Zdrowia Publicznego Sekcja Promocji Zdrowia, poprowadziły lekcję dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych dotyczącą zdrowego trybu życia oraz quiz z nagrodami. Spotkanie stało się początkiem dalszej współpracy Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM z XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie. W dniu 05.06.2018 r., Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WUM - dr hab. Joanna Gotlib, mgr Aneta Binkowska – współpracująca
z Zakładem Ratownictwa Medycznego WUM oraz studenci kierunków naszego Wydziału: Zdrowia Publicznego, Ratownictwa Medycznego i Dietetyki przeprowadzili ciekawe warsztaty dla ponad dziewięćdziesięciu uczniów klas gimnazjalnych i licealnych ze wspomnianego Liceum. Zajęcia poświęcone były m.in. zagadnieniom: zdrowia publicznego, zdrowego trybu życia, pierwszej pomocy przedmedycznej, badania urazowego pacjenta i studiów na kierunku Ratownictwo Medyczne. 

W ubiegłym roku (13.01.2017 i 23.03.2017), dr hab. Joanna Gotlib reprezentowała Wydział Nauki o Zdrowiu WUM, przedstawiając ofertę kształcenia WNoZ-u i charakterystykę kierunku zdrowie publiczne podczas spotkań z licealistami warszawskich szkół: XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika, XVII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, organizowanych w ramach Programu Patronackiego zainicjowanego przez Władze Uczelni (szczegółowe informacje: https://www.wum.edu.pl/node/9279).

W dniu 09.05.2017 r., Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WUM poprowadziła wykład pt. „Czyje zdrowie jest publiczne, czyli o miejscu i roli zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia w Polsce” dla młodzieży ze stołecznych liceów uczestniczących w Programie Patronackim WUM. Wystąpienie odbyło się w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Dnia 31.03.2017 r. Wydział Nauki o Zdrowiu WUM wziął aktywny udział w spotkaniu z cyklu „Poznaj Uczelnię, zostań studentem”, organizowanym przez Biuro Informacji i Promocji WUM, skierowanym do uczniów klas maturalnych zainteresowanych podjęciem studiów na Uniwersytecie. Więcej informacji o programie znaleźć można pod następującym linkiem: https://biip.wum.edu.pl/node/399. Dr hab. Joanna Gotlib zaprezentowała uczestnikom spotkania ofertę edukacyjną Wydziału oraz szczegóły dotyczące ścieżki kształcenia na zdrowiu publicznym i perspektyw zawodowych dla absolwentów kierunku. Spotkanie zapoczątkowało proces współpracy Wydziału Nauki o Zdrowiu z czterema warszawskimi liceami: XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja, LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, CV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta i LXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.