Kandydaci

Dlaczego WNoZ?

Nasze kierunki studiów to gwarancja doskonałego wykształcenia poszukiwanego przez pracodawców. W nauczaniu studentów wykorzystujemy nowoczesne metody e-learningu, tutoringu, peer-tutoring i elementy programu mentoringowego. Nasi studenci mogą zdobywać umiejętności praktyczne w najlepszych stołecznych szpitalach klinicznych, korzystając z nowoczesnej aparatury medycznej. Absolwenci Wydziału posiadają specjalistyczną wiedzę oraz są gruntownie przygotowani do zawodu.

Studenci i absolwenci o swoich studiach