Współpraca międzynarodowa

Kładziemy duży nacisk na partnerstwo międzynarodowe, zarówno w obszarze edukacji, jak i nauki

Prowadzimy szeroką współpracę instytucjonalną w zakresie ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego z ukraińskimi uniwersytetami medycznymi, m.in. z Iwano-Frankiwskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym, Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym oraz Narodowym Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu. 
Pracownicy WNoZ są kierownikami lub członkami zespołów wielu międzynarodowych innowacyjnych projektów naukowych oraz dydaktycznych w obszarze szkolnictwa wyższego. Studenci zaś zdobywają międzynarodowe doświadczenie, biorąc udział w praktykach i wyjazdach zagranicznych o charakterze dydaktycznym.

Wydziałowy Zakład Ratownictwa Medycznego przez 13 lat prowadził cykliczne szkolenia z zaawansowanych procedur ratujących życie dla lekarzy, pielęgniarek i felczerów z Ukrainy. Organizowano również staże w jednostkach uczelnianych, podmiotach szpitalnych i jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla personelu medycznego z tego kraju. 

Pracownicy jednostek naukowo-dydaktycznych podlegających WNoZ realizują wiele ciekawych projektów badawczych przy współudziale instytucji naukowych z zagranicy. Tworzą też międzynarodowe konsorcja. Ponadto Wydział bardzo aktywnie działa na rzecz międzynarodowej wymiany wiedzy, doświadczeń oraz informacji naukowych, organizując liczne konferencje, sympozja i warsztaty. Wspólnie z Narodowym Uniwersytetem Medycznym w Iwano-Frankiwsku, Wydział zorganizował siedem konferencji, które odbyły się naprzemiennie w Polsce i w Ukrainie. Co roku mają miejsce również kongresy dot. pielęgniarstwa, położnictwa czy zdrowia publicznego. 

Studenci i doktoranci WNoZ mają ponadto możliwość wyjazdu zagranicznego na studia i praktyki oraz udziału w programie mentoringowej w ramach Erasmus+. Na zaproszenie Wydziału przyjeżdżają również wykładowcy z zagranicznych uczelni, co sprzyja wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu międzynarodowych relacji. Szczegółowe informacje o ERASMUS +/ ERASMUS STUDENT NETWORK WUM