PODPISANIE UMOWY PATRONACKIEJ O WSPÓŁPRACY DYDAKTYCZNEJ Z LXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

W dniu 14.11.2018 r., w Dziekanacie Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM nastąpiło podpisanie umowy patronackiej o współpracy dydaktycznej pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - prof. Piotra Małkowskiego a LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego, przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie.  Z ramienia Wydziału Nauki o Zdrowiu, dokument ratyfikował Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne - dr hab. Robert Gałazkowski, ze strony szkoły - dyrektor mgr Bożena Kozak. W ramach wspomnianej umowy, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM objął patronatem klasy o profilu ratowniczym, prowadzone w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli również major Dariusz Paździoch - nauczyciel liceum i mgr Dominika Robak - specjalista ds. promocji WNoZ-u, którzy koordynować będą działania podejmowane w ramach umowy patronackiej, a także uczniowie szkoły, ubrani w specjalne stroje klasy ratowniczej.

Zgodnie z zawartą umową, patronat, którym objęte zostało liceum, potrwa pięć lat i umożliwi uczniom m.in. udział w eventach i projektach, organizowanych bądź współorganizowanych przez WNoZ WUM

Podczas spotkania,  dr hab. Robert Gałązkowski przedstawił działalność Zakładu Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM, program studiów na kierunku ratownictwo medyczne, potencjalne miejsca pracy dla jego absolwentów oraz wskazał inicjatywy, planowane w ramach współpracy, m.in. zwiedzanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mgr Dominika Robak zapoznała gości z ofertą edukacyjną i osiągnięciami Wydziału. 

Wizyta reprezentacji LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego zapoczątkowała proces współpracy między ośrodkami edukacyjnymi, której celem jest rozwój edukacji w zakresie nauk o zdrowiu. 

Fot. Wanda Widomska