UDZIAŁ W EUROPEJSKIM DNIU PRZYWRACANIA AKCJI SERCA - BICIE REKORDU W RKO

16. 10. 2018 r., w godzinach 10-13, reprezentacja Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM w składzie: mgr inż. Aneta Binkowska - wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM, mgr Karolina Kosiacka - doktorantka wspomnianego Zakładu oraz mgr Dominika Robak - specjalista ds. promocji WNoZ WUM, wzięła udział w świętowaniu Europejskiego Dnia Przywracania Akcji Serca połączonego z biciem rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej w Szkole Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów oraz CLXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Turmonckiej 2 w Warszawie. Akcję zorganizowała działająca przy Szkole Młodzieżowa Drużyna Ratownicza.
Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zgłębienia swojej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zapoznania się z funkcjonowaniem służb ratowniczych oraz oddania krwi. Przedstawicielki Zakładu Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM instruowały młodzież, jak poprawnie wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową.  
Akcja odbyła się pod patronatem dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy – Ewy Gawor.
 
Przypominamy, że w lipcu br. Wydział Nauki o Zdrowiu WUM objął patronatem klasy o profilu ratowniczym, prowadzone w CLXII Liceum Ogólnokształcącym.
Link do wydarzenia na facebook'u: https://www.facebook.com/events/228064667885838/

Fot. Dominika Robak
       Karolina Kosiacka