WYKŁAD MGR MARCINA KORNATOWSKIEGO DLA UCZNIÓW LICEÓW PATRONACKICH WNoZ

W dniu 27.02.2019 r., w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, ratownik medyczny - mgr Marcin Kornatowski poprowadził dla uczniów liceów, będących pod patronatem Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, wykład poświęcony ratownictwu medycznemu w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Prowadzący przybliżył młodzieży funkcjonowanie systemów ratownictwa medycznego w obu krajach, wskazując ich podobieństwa i różnice. Mgr Marcin Kornatowski omówił m.in. kategorie wezwań i personel zespołów ratunkowych, procedury postępowania z pacjentami oraz wskazał ścieżki rozwoju zawodowego ratownika medycznego. 

Uczniowie LXXII Liceum Ogólnokształcącegoim. Gen. Jakuba Jasińskiego oraz CLXII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Turmonckiej 2 w Warszawie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając prowadzącemu wiele pytań związanych z ratownictwem medycznym.

Mgr Marcin Kornatowski - ratownik medyczny, od 2013 r. wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2016 r. zatrudniony w pogotowiu ratunkowym w Wielkiej Brytanii, absolwent studiów licencjackich na kierunku Ratownictwo Medyczne na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM oraz studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie studiuje na kierunku Advanced Paramedic Practice w Anglii, odbył szereg misji ratunkowych i rozwojowych na Ukrainie, w Nepalu i Libanie.

Fot. Krzysztof Kurek, Dział Fotomedyczny WUM