WIZYTA W CLXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM PRZY UL. TURMONCKIEJ W WARSZAWIE

W dniu 28.10.2019 r., mgr Dominika Robak - specjalista ds. promocji WNoZ WUM i dr Adam Tyszkiewicz - Dyrektorem Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odwiedzili CLXII Liceum Ogólnokształcące, przy ul. Turmonckiej 2 w Warszawie. Uczniowie klas biologiczno-chemicznych i ratowniczych wysłuchali prezentacji o Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM, przedstawionej przez mgr Dominikę Robak oraz bardzo ciekawego wykładu na temat dżumy w kulturze, który poprowadził dr Adam Tyszkiewicz.