WIZYTA W XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JOACHIMA LELEWELA W WARSZAWIE - PREZENTACJA I WYKŁAD

W dniu 21.11.2018 r., specjalista ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - mgr Dominika Robak oraz dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - dr Adam Tyszkiewicz, odwiedzilli XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, mieszczące się przy ul. Kiwerskiej 3 w Warszawie. Spotkanie zorganizowała mgr Edyta Wawryniuk - zastępca dyrektora Szkoły. 

W ramach wizyty, mgr Dominika Robak zapoznała uczniów klas biologiczno-chemicznych z działalnością, ofertą edukacyjną i osiągnięciami Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Dr Adam Tyszkiewicz przeprowadził zaś interesujący wykład, poświęcony najważniejszym symbolom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Licealiści aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, m.in. zadawali prowadzącym liczne pytania dotyczące funkcjonowania Uczelni. 

Wizyta w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela odbyła się w ramach współpracy Szkoły z Wydziałem, która rozpoczęła się w ubiegłym roku i nadal będzie kontynuowana. 

Fot. Dominika Robak