Kształcenie podyplomowe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych w zakresie kursów specjalistycznych oraz specjalizacji.
Szkolenia organizowane są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.