Projekty

Kadra Wydziału to nie tylko dydaktycy, ale również naukowcy, którzy prowadzą wiele interesujących projektów badawczych z różnych dyscyplin nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Tematyka badań jest bardzo szeroka i odpowiada na potrzeby społeczne, a także sprzyja rozwojowi nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Pracownicy prowadzą również szereg projektów o charakterze dydaktycznym, nacelowanych na podniesienie jakości kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Projekty finansowane są ze źródeł krajowych i zagranicznych.


Obecnie na Wydziale prowadzonych jest 21 projektów na łączną kwotę prawie 10 mln zł.
 

Są to:

Akademia Nauk o Zdrowiu - kierownik projektu dr Małgorzata Witkowska-Zimny, Zakład Anatomii Człowieka


Doskonałość Badawcza w Szkoleniu Podyplomowym (DBSP)3 - kierownik projektu mgr Artur Białoszewski, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii


Donosowa próba prowokacyjna z alergenem złoty standard, nowe możliwości w ryno i alergologii - kierownik projektu dr hab. Edyta Krzych-Fałta, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa


Zróżnicowanie profili metabolicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa izolowanych z dróg oddechowych dorosłych pacjentów chorych na mukowiscydozę przy użyciu techniki mikromacierzy fenotypowych - kierownik projektu Anna Koryszewska-Bagińska, Zakład Biologii Medycznej


Próba prowokacyjna z alergenem pokarmowymsIgEw popłuczynach nosowych, czy to możliwe? - kierownik projektu dr hab. Edyta Krzych-Fałta, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa


Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego - kierownik projektu dr hab. Filip Raciborski, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii


Projekt sprawdzający wpływ transferu mikrobioty jelitowej (TMJ) na nasilenie objawów ruchowych i pozaruchowych choroby Parkinsona - kierownik projektu dr hab. Dariusz Koziorowski, Klinika Neurologii WNoZ


Badanie przekrojowe w celu oszacowania powszechności zastosowania tradycyjnych i nowatorskich form produktów zawierających tytoń lub nikotynę w Polsce - kierownik projektu dr Piotr Samel-Kowalik, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii


Szkoła Letnia Zdrowia Publicznego projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - kierownik projektu prof. Joanna Gotlib, Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu


"Uśmiech Mamy" Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej - kierownik projektu prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, emerytowany pracownik Wydziału


Wspomaganie edukacji położnych i pielęgniarek w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta - kierownik projektu mgr Agnieszka Iwan, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej


Wzbogacenie procesu kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo o wykorzystanie nowoczesnych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej - kierownik projektu prof. Gabriela Olędzka, Zakład Biologii Medycznej


Utworzenie nowego przedmiotu Poradnictwo Dietetyczne oraz rozszerzenie treści nauczania przedmiotu Żywienie Kliniczne dla studentów kierunku Dietetyka - kierownicy projektu mgr Leszek Wronka, Zakład Żywienia Człowieka, dr Magdalena Milewska, Zakład Dietetyki Klinicznej


Opracowanie fakultetu z medycyny taktycznej i katastrof dla kierunku ratownictwo medyczne i lekarskiego - kierownik projektu dr Aneta Binkowska, Zakład Ratownictwa Medycznego


Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry WNoZ w zakresie medycyny taktycznej i katastrof - kierownik projektu dr Aneta Binkowska, Zakład Ratownictwa Medycznego


Dorosłość bez próchnicy - kierownik projektu dr Jacek Borowicz, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii


Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym - kierownik projektu dr hab. Aleksandra Wesołowska, Zakład Biologii Medycznej, Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie


SZCZEPIENIE BEZ WAHANIA! Opracowanie opartych na wykorzystaniu mediów społecznościowych wskazówek do kampanii zachęcania studentów studiów na kierunku Pielęgniarstwo do otrzymania szczepionki przeciwko COVID-19 jako jedna z kluczowych metod powstrzymania pandemii - kierownik projektu prof. Joanna Gotlib, Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu


Opracowanie narzędzia do oceny bezpieczeństwa farmakoterapii w okresie karmienia piersią oraz analiza wpływu działań niepożądanych na laktację u kobiet po szczepieniu przeciw COVID-19 w okresie okołoporodowym - kierownik projektu dr hab. Aleksandra Wesołowska, Zakład Biologii Medycznej, Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie


Czas na polskie pielęgniarstwo - Time for Polish Nursing - kierownik projektu dr hab. Edyta Krzych-Fałta, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa


Clinical reasoning in nursing/midwifery education and clinical practice - kierownik projektu dr Małgorzata Stefaniak, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej