WIZYTA W LXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE - PREZENTACJA I WYKŁAD

W dniu 21.12.2018 r.,  przedstawiciele WUM: specjalista ds. promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - mgr Dominika Robak oraz dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - dr Adam Tyszkiewicz odwiedzilli LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie. Wizyta odbyła się na zaproszenie Pana Majora Dariusza Paździocha - opiekuna klas mundurowych oraz nauczyciela przedmiotów: Edukacja dla bezpieczeństwa i Podstawy ratownictwa we wspomnianej placówce.

Podczas spotkania w Liceum, mgr Dominika Robak przedstawiła uczniom klas ratowniczych szeroką ofertę edukacyjną oraz działalność naukową i studencką Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Dr Adam Tyszkiewicz zapoznał młodzież z historią Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Licealiści szczególnie zainteresowani wykładem dyrektora Muzeum wzięli udział w quizie z nagrodami, dotyczącym przedstawionego tematu. Po zakończonych prezentacjach, uczniom przekazane zostały materiały promocyjne Uczelni i Wydziału.

Wizyta w  LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego została zorganizowana w ramach patronatu Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM nad klasami ratowniczymi, prowadzonymi w Szkole. 

Fot. Dominika Robak