Wydział

Oferujemy kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunkach: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne i na studiach I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. Nasze programy nauczania dają studentom gwarancję nabycia wiedzy i umiejętności zawodowych cenionych na rynku pracy. Ponad 20 jednostek naukowo-dydaktycznych wydziału jest aktywnie zaangażowanych w kształcenie studentów. Nasza kadra to doświadczeni specjaliści reprezentujący medycynę i nauki o zdrowiu.

Nieustannie rozwijamy się naukowo. Nasi pracownicy prowadzą kilkadziesiąt innowacyjnych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Współpracujemy z wieloma znanymi i renomowanymi instytucjami z Polski i zagranicy. Prężnie promujemy zdrowie i medycynę opartą na faktach, organizując liczne konferencje i seminaria o szerokim zakresie tematycznym. Naszą wizytówką są również studenci – aktywni i zaangażowani w akcje naukowe i społeczne.

Dziekan

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Gujski

e-mail: wnoz@wum.edu.pl

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Gujski
czepkowanie absolwentek pielęgniarstwa

Kronika wydarzeń

Wydział Nauk o Zdrowiu tętni życiem. Co roku odbywają się na nim immatrykulacje, dyplomatoria, konferencje, warsztaty. Pracownicy i studenci Wydziału aktywnie promują zdrowie i prowadzą działania edukacyjne. Zapraszany do zapoznania się z Kroniką, która stanowi zapis najważniejszych wydziałowych wydarzeń. Warto przypomnieć sobie miniony czas, który oprócz przywołania miłych chwil, jest też inspiracją dla teraźniejszych i przyszłych działań Wydziału.