Historia

 

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu) powstał 29 maja 2000 r. na mocy uchwały Senatu nr 33/2000 [pobierz dokument uchwały, PDF, 23 KB].

Struktura Wydziału została wprowadzona uchwałą Senatu nr 24/2001 [pobierz dokument uchwały, PDF, 31 KB] oraz Uchwałą nr 40/2009 [pobierz dokument uchwały, PDF, 161 KB]. Obecnie kształci studentów na 5 kierunkach studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz zdrowie publiczne. Nauczanie realizowane jest w systemie dwustopniowym i w 2 trybach stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).

Studia licencjackie (I stopnia) prowadzone są w języku polskim i zakończone uzyskaniem tytułu licencjata (po kierunku dietetyka, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne) oraz licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa. Istnieje możliwość kontynuowania nauki na 2-letnich studiach magisterskich (II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunkach: dietetyka, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo i położnictwo, zakończone uzyskaniem tytułu magistra lub odpowiednio tytułu magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia można kontynuować naukę w Szkole Doktorskiej: https://szkoladoktorska.wum.edu.pl/.

Wydział Nauki o Zdrowiu jest dynamicznie i prężnie rozwijającą się jednostką. W roku 2007 uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych a w roku 2009 uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu (zobacz: Przewody doktorskie). Następnie w roku 2011 Wydziałowi przyznano uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu. Uchwała Senatu nr 40/2009 zmieniająca strukturę Wydziału Nauki o Zdrowiu [pobierz dokument uchwały, PDF, 161 KB].

Uchwałą Nr 40/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 maja 2019 r., od 1 października 2019 r. nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Nauki o Zdrowiu na "Wydział Nauk o Zdrowiu".

MONOGRAFIA [pobierz plik z monografią Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, PDF, 6339 KB]