Dyplomowanie

UWAGA STUDENCI STUDIÓW I i II STOPNIA PIELĘGNIARSTWA!

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH OBRON:

I STOPIEŃ:

- termin składania wniosków o zatwierdzenie tematu pracy - III rok do 31 stycznia (koniec semestru zimowego)
- termin składania prac licencjackich -  III rok do 31 maja. Do tego czasu studenci na III roku składają również pozostałe dokumenty takie jak: ankieta, oświadczenie autora pracy dyplomowej, antyplagiat 
- termin składania Dzienniczków Praktyk - I i II rok do 15 września, a III rok do 21 czerwca
- termin składania recenzji i rozliczenia obiegówki - III rok do 21 czerwca 
UWAGA! Praca oraz płyta powinny być podpisane przez promotora. Na płycie powienien znaleźć się temat pracy, imię i nazwisko i numer albumu, podpis promotora i studenta. 

II STOPIEŃ:
- termin składania wniosków o zatwierdzenie tematu pracy - I rok do 30 czerwca (koniec semestru letniego)
- termin składania prac magisterskich - II rok do 31 maja. Do tego czasu studenci na II roku składają również pozostałe dokumenty takie jak: ankieta, oświadczenie autora pracy dyplomowej, antyplagiat. 
- termin składania dzienniczków praktyk - I rok do 15 września, II rok do 21 czerwca 
- termin składania recenzji i rozliczenia obiegówki - II rok do 21 czerwca
UWAGA! Praca oraz płyta powinny być podpisane przez promotora. Na płycie powienien znaleźć się temat pracy, imię i nazwisko i numer albumu, podpis promotora i studenta. 


STUDIA I STOPNIA 

Zasady dyplomowania na studiach I stopnia [plik do pobrania]

poradnik: jak napisać pracę licencjacką [plik do pobrania]

baza promotorów oraz tematów prac licencjackich [plik do pobrania]

przykładowe pytania testowe na egzamin teoretyczny dla studentów III roku studiów licencjackich [plik do pobrania]

załącznik nr 1 do regulaminu egzaminu dyplomowego licencjackiego - egzamin dyplomowy teoretyczny [plik do pobrania

załącznik nr 2 do regulaminu egzaminu dyplomowego licencjackiego - egzamin dyplomowy praktyczny [plik do pobrania]

załącznik nr 2.1 - zasady losowania klinik, w których poszczególni studenci zdają licencjacki egzamin dyplomowy praktyczny [plik do pobrania]

załącznik nr 2.2 - dokumentacja egzaminu praktycznego licencjackiego [plik do pobrania]

załącznik nr 2.3 - protokół zbiorczy z egzaminu licencjackiego praktycznego [plik do pobrania]

załącznik nr 3 do regulaminu egzaminu dyplomowego licencjackiego - protokół egzaminu dyplomowego licencjackiego [plik do pobrania]

regulamin dyplomowania studia I stopnia [plik do pobrania]

STUDIA II STOPNIA 


Zasady dyplomowania na studiach II stopnia [plik do pobrania]

poradnik: jak napisać pracę magisterską [plik do pobrania]

baza promotorów oraz tematów prac magisterskich [plik do pobrania]

pytania teoretyczne - ważne od 2021 r. [plik do pobrania]

pytania praktyczne - ważne od 2021 r. [plik do pobrania]

regulamin dyplomowania studia II stopnia [plik do pobrania]

załącznik nr 1 do regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego [plik do pobrania]

załącznik nr 2 do regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego [plik do pobrania]

załącznik nr 3 do regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego [plik do pobrania]