9. edycja Kongresu Zdrowia Publicznego

9. edycja Kongresu Zdrowia Publicznego 

Data wydarzenia
08.12.2022 - 09.12.2022
Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Warszawski Uniwersytet Medyczny w dniach 8-9 grudnia 2022 r., po raz dziewiąty współorganizuje Konferencję "Kongres Zdrowia Publicznego", w całości poświęconą aktualnym zagadnieniom zdrowia publicznego w Polsce. Oprócz paneli dyskusyjnych i debat eksperckich, w drugim dniu Kongresu przeprowadzona zostanie Sesja Doniesień Naukowych, podczas której studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi będą mogli przedstawić wyniki swoich prac badawczych. Najlepsze doniesienia naukowe zostaną nagrodzone. Sesja Naukowa stanowi okazję do spotkania stacjonarnego oraz debaty naukowej, a także zdobycia pierwszych doświadczeń w wystąpieniach naukowych przez młodych naukowców. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy Sesji Doniesień Naukowych (prezentacja lub poster) znajdą miejsce w pokongresowym wydawnictwie opatrzonym ISBN, wydanym przez Wydawcę z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Serdecznie zapraszam do udziału w Kongresie. 

Poniżej znajdą Państwo zaproszenie na Sesję Naukową podczas Kongresu Zdrowia Publicznego 2022 oraz program wydarzenia. Wierzę, że Kongres stanowić będzie okazję do debaty o zdrowiu publicznym w Polsce oraz pokazania perspektywy pracowników Wydziałów Nauk o Zdrowiu na aktualną sytuację w zdrowiu publicznym w Polsce.

Prof. Mariusz Gujski
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM
Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego WUM

INFORMACJA O SESJI NAUKOWEJ PODCZAS KONGRESU

REGULAMIN KONKURSU PRAC NAUKOWYCH PODCZAS KONGRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO 2022

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - KONGRES ZDROWIA PUBLICZNEGO 2022 – SESJA NAUKOWA

PROGRAM RAMOWY 


Strona internetowa Kongresu: https://zdrowiepubliczne.org/

Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/kzp2022/index/index

 

Organizator

Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB, Katedra Zdrowia Publicznego i Środowiskowego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM