Kontakt

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

W dwóch lokalizacjach:
1. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne (CSR), pokoje 1.46 - SEKRETARIAT (parter) i 2.26 (I piętro) - TOK STUDIÓW: DIETETYKA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, POŁOŻNICTWO, ŚWIADCZENIA
ul. Księcia Trojdena 2c
02-109 Warszawa

2. Blok F, w Zakładzie Zdrowia Publicznego, pokoje 41 - TOK STUDIÓW - ZDROWIE PUBLICZNE i 41a TOK STUDIÓW - PIELĘGNIARSTWO
ul. Jana Nielubowicza 5
02-097 Warszawa

e-mail: wnoz< w domenie >wum.edu.pl

UWAGA!
Pytania dotyczące poszczególnych kierunków studiów, prowadzonych przez Wydział Nauk o Zdrowiu WUM, prosimy kierować do Dziekanatów Kierunkowych, do których dane kontaktowe zamieszczone zostały poniżej (Kierunek Położnictwo, Kierunek Ratownictwo Medyczne, Kierunek Pielęgniarstwo, Kierunek Zdrowie Publiczne, Kierunek Dietetyka - po rozwinięciu danego trybu studiów).

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI REKOMENDUJEMY KONTAKT Z DZIEKANATEM
POPRZEZ ADRESY E-MAIL

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW:
Poniedziałek: 10:00-15:00
Wtorek: 9:00-13:00
Środa: 11:00-15:00
Czwartek: 9:00-13:00
Piątek: NIECZYNNE

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA, POKÓJ 41A, BLOK F

mgr inż. Magdalena Jeżewska
tel. (0-22) 57 20 566
magdalena.jezewska< w domenie >wum.edu.pl

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA, POKÓJ 41A, BLOK F

mgr Paulina Miros
tel. (0-22) 57 20 561
paulina.miros< w domenie >wum.edu.pl

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA, POKÓJ 41A, BLOK F

mgr Małgorzata Łoś
tel. (0-22) 57 20 799
malgorzata.los< w domenie >wum.edu.pl

KIERUNEK POŁOŻNICTWO

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA, POKÓJ 2.26, CSR

mgr Ewa Prądzyńska
tel. / fax (0-22) 57 20 583
ewa.pradzynska< w domenie >wum.edu.pl

STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA, POKÓJ 2.26, CSR

mgr Magdalena Makowska
tel. (0-22) 57 20 523
magdalena.makowska< w domenie >wum.edu.pl

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
POKÓJ 2.26, CSR
Marzena Maas
tel. / fax (0-22) 57 20 504
marzena.maas< w domenie >wum.edu.pl

KIERUNEK DIETETYKA

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA, POKÓJ 2.26, CSR

mgr Zuzanna Krupa
tel. (0-22) 57 20 573
zuzanna.krupa< w domenie >wum.edu.pl

STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA, POKÓJ 2.26, CSR

mgr Katarzyna Godlewska
tel. / fax (0-22) 57 20 825
katarzyna.godlewska< w domenie >wum.edu.pl

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA, POKÓJ 41, BLOK F

mgr Sylwester Kamiński
tel. / fax (0-22) 57 20 565
sylwester.kaminski< w domenie >wum.edu.pl

STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA, POKÓJ 41, BLOK F

mgr Elżbieta Chełstowska
tel. / fax (0-22) 57 20 564
elzbieta.chelstowska< w domenie >wum.edu.pl

Sprawy dotyczące:
- pomocy materialnej
- miejsc w domach studenckich ( przydzielanych studentom przed rozpoczęciem roku akademickiego )
- ubezpieczenia zdrowotnego
- obowiązkowych badań i szczepień

prowadzone są przez następujące osoby:

PIELĘGNIARSTWO, DIETETYKA, POKÓJ 2.26, CSR
mgr Agnieszka Białobrzeska
tel.(0 22) 57 20 812
agnieszka.bialobrzeska@wum.edu.pl

POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE, POKÓJ 2.26, CSR

mgr Monika Urych
tel.(0 22) 57 20 811
monika.urych@wum.edu.pl

ADMINISTRACJA DZIEKANATU, POKÓJ 1.46, CSR

mgr Dominika Robak
tel. / fax (0-22) 57 20 599
dominika.robak< w domenie >wum.edu.pl

KURSY SPECJALIZACYJNE, WYSTAWIANIE FAKTUR

Anna Rychlica (pracownik Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM)
tel. / fax (0-22) 877-35-97
anna.rychlica< w domenie >wum.edu.pl

PENSUM JEDNOSTEK DYDAKTYCZNYCH WNoZ, BIURO ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

ZIAM, POKÓJ 86, I PIĘTRO
ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
mgr Agnieszka Galas
tel. / fax (0-22) 57 20 059
agnieszka.galas< w domenie >wum.edu.pl

FINANSE STUDENTÓW, POKÓJ 2.26, CSR

Marzena Maas
tel. / fax (0-22) 57 20 504
marzena.maas< w domenie >wum.edu.pl

PROGRAMY STUDIÓW ORAZ HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW WNoZ

PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, POKÓJ 41A, BLOK F

mgr Marlena Gałuszewska
tel. / fax (0-22) 57 20 569
marlena.galuszewska< w domenie >wum.edu.pl

RATOWNICTWO MEDYCZNE, POKÓJ 2.26, CSR

Marzena Maas
tel. / fax (0-22) 57 20 504
marzena.maas< w domenie >wum.edu.pl

DIETETYKA, ZDROWIE PUBLICZNE, POKÓJ 1.46, CSR

Justyna Ignerowicz
tel. / fax (0-22) 57 20 588
justyna.ignerowicz< w domenie >wum.edu.pl

POROZUMIENIA, UMOWY; WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR SYSTEMU REZERWACJI SAL; ŚRÓDROCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE, ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, FINANSE WYDZIAŁU, POKÓJ 1.46, CSR

mgr Beata Stachowicz
tel. / fax (0-22) 57 20 563
beata.stachowicz< w domenie >wum.edu.pl

DELEGACJE KRAJOWE, POKÓJ 1.46, CSR

Justyna Ignerowicz
tel. / fax (0-22) 57 20 588
justyna.ignerowicz< w domenie >wum.edu.pl

Kierownik Dziekanatu, POKÓJ 1.46, CSR
mgr Agnieszka Kubiszewska
tel. (0-22) 57 20 520
agnieszka.kubiszewska< w domenie >wum.edu.pl

Specjalista ds. promocji Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Dominika Robak
pokój -
tel. / fax (0-22) 57 20 599
dominika.robak@wum.edu.pl