Złote Laury Absolwenta

W marcu 2022 r. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM - prof. Mariusz Gujski uroczyście wręczył nagrody - "Złoty Laur Absolwenta" absolwentom kierunków studiów II stopnia na WNoZ-ie, którzy ukończyli studia z najlepszym wynikiem. 

"Złotym Laurem Absolwenta" odznaczeni zostali: Paulina Darkowska, Aleksandra Kureń - absolwentki kierunku Dietetyka, Dominika Kubicka - absolwentka kierunku Położnictwo, Weronika Salagierska - absolwentka kierunku Pielęgniarstwo oraz Zygmunt Wojciechowski - absolwent kierunku Zdrowie Publiczne.

Wszystkim wyróżnionym bardzo serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.