Zaproszenie do publikowania prac w czasopiśmie

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do publikowania prac przeglądowych i badań oryginalnych dotyczących mleka kobiecego, karmienia piersią, laktacji, banków mleka.w numerze specjalnym International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 4.614, 140 punktów MEiN) o tytule „The Impact of Breastfeeding on Maternal and Infant Health”. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej: https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/6M798XPF10

Artykuły zgłoszone przez autorów z Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM i zaakceptowane do druku do czerwca 2023 mogą zostać objęte zwolnieniem z opłaty publikacyjnej (wymagany kontakt z redaktorkami na etapie zgłaszania artykułu).

Redaktorki numeru specjalnego: dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny i dr hab. Gabriela Olędzka, Wydział Nauk o Zdrowiu WUM

grafika publikowanie prac