Współpraca ze szkołami

Aby zwiększyć zainteresowanie uczniów naukami medycznymi i o zdrowiu, a także zachęcić ich do podjęcia studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, podpisaliśmy umowę o współpracy dydaktycznej z trzema stołecznymi liceami:

  • CLXII Liceum Ogólnokształcącym, obejmując patronat nad klasami o profilu ratowniczym
  • LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego, obejmując patronat nad klasami o profilu ratowniczym
  • LXXIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca "Victoria" w Zespole Szkół nr 17, obejmując patronat nad klasami o profilu biologiczno-chemicznym

W ramach współpracy zapraszaliśmy uczniów tych placówek do udziału w wydarzeniach i projektach organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział, w tym także wybranych warsztatach i zajęciach.

Aktywnie współpracujemy również z innymi liceami zlokalizowanymi na terenie województwa mazowieckiego, edukując młodzież, promując zdrowie i naukę opartą na faktach oraz podnosząc świadomość na temat zachowań prozdrowotnych. Kontakty nawiązaliśmy z m.in. z: XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie, Zespołem Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Gostyninie, Liceum Ogólnokształcącym im Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja, LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, CV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta, czy LXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie.

Dodatkowo oferujemy spotkania ze studentami i absolwentami różnych kierunków, którzy opowiadają o nauce i perspektywach zawodowych. Uczniowie mogą również porozmawiać z wykładowcami WNoZ reprezentującymi różne dziedziny nauki o prowadzonych przez nich badaniach naukowych oraz zajęciach. Celem tych spotkań jest przekonanie uczniów, że WUM to uczelnia oferująca najwyższy poziom kształcenia, zaś wybór oferowanych przez Wydział kierunków to dobra decyzja na przyszłość.  

Kontakt w sprawie współpracy: wnoz@wum.edu.pl