V POLSKO-UKRAIŃSKA KONFERENCJA NAUKOWA "RATOWNICTWO MEDYCZNE I MEDYCYNA RATUNKOWA. ZAGADNIENIA ZDROWIA PUBLICZNEGO I ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA W POLSCE I W UKRAINIE"

W dniu 20 listopada 2018 r., w Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Ivano-Frankivsku odbyła się V Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa "Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie", w której udział wzięły Władze Dziekańskie Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM: Dziekan WNoZ WUM - prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski, Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WUM - dr hab. Joanna Gotlib, Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne WUM - dr hab. Robert Gałązkowski, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego WNoZ WUM oraz dr Grzegorz Michalak i mgr Marcin Podgórski ze wspomnianej jednostki. 

Przedstawiciele WNoZ-u czynnie uczestniczyli w Konferencji, prezentując wykłady o szerokiej tematyce. Przedstawione zostały m.in. nastepujące prezentacje: 

- "Profesjonalizacja zdrowia publicznego w Europie - wytyczne do programów kształcenia przed- i podyplomowego" (dr hab. Joanna Gotlib)

- "Etyka w resuscytacji" (dr Grzegorz Michalak)

- "Pozaszpitalne zatrzymania krążenia w praktyce HEMS w Polsce" (dr Patryk Rzońca, mgr Zbigniew Białczak, dr hab. Robert Gałązkowski)

- "Analiza wykonywanych medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego u pacjentów z ROSC" (dr Klaudiusz Nadolny, dr hab. Robert Gałązkowski)

- "Scentralizowana dyspozytornia medyczna jako narzędzie zarządzania systemem oraz bazą danych niezbędnych do właściwego planowania systemu i kontroli jakości" (mgr Marcin Podgórski)

Swoje wystąpienie w ramach Konferencji miał również dr Piotr Leszczyński, który zaprezentował pracę pt. "Interaktywne testy w ratownictwie medycznym z wykorzystaniem multimedialnych technik komputerowych". Pan Doktor przygotowywał rozprawę doktorską w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową relacją z Konferencji, przygotowaną przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

"Dzisiaj w Iwano-Frankowsku odbyła się Piąta Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie”. Organizatorami Konferencji byli: Narodowy Uniwersytet w Iwano-Frankowsku, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Wojewódzki Departament Zdrowia w Iwano-Frankowsku, Wojewódzki Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Iwano-Frankowsku, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Konferencja składała się z pięciu sesji. Pierwsza z nich przedstawiała organizację ochrony zdrowia w obu krajach. O transformacji systemu ratownictwa medycznego mówiła profesor Oryna Detsyk, a profesor Joanna Gotlib i Marek Maślarz przedstawili sytuację w Polsce.
Kolejne sesje były prowadzone równolegle. W jednej sali prelegenci dotykali problemów organizacyjnych oraz szkoleniowych, natomiast w drugiej skupiono się na zagadnieniach medycznych. O zadaniach Agencji Medycyny Ratunkowej w Ukrainie mówił lek. med. Oleg Kuts, a problem kształcenia podyplomowego ratownictwa medycznego w tym kraju przedstawił dr hab. n. med. Vitaliy Kryliuk. Duże zainteresowanie przyciągnęło wystąpienie Marcina Podgórskiego z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o centralizacji dyspozytorni medycznych. W sesjach poświęconych procedurom medycznym oraz aspektom opieki nad pacjentami prof. Andrzej Basiński przedstawił najnowsze wytyczne leczenia bólu w zespołach ratownictwa medycznego, prof. Jerzy Robert Ładny omówił kwestię zbilansowanej płynoterapii w medycynie ratunkowej, a dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny zaprezentował wyniki analizy wykonywanych medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego u pacjentów z ROSC.

W trakcie Konferencji odbyły się szkolenia z postępowania z pacjentem urazowym dla lekarzy i felczerów z Ukrainy. Zajęcia prowadzili instruktorzy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego: Marcin Podgórski, Patryk Rzońca, Stanisław Świeżewski i Daniel Celiński".

Źródło materiałów: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,  https://www.lpr.com.pl/pl/v-polsko-ukrainska-konferencja-naukowa/#post-content

KONFERENCJA  W MEDIACH:

1. ВІДЕО ОТБ "ГАЛИЧИНА "http://galtv.if.ua/video/navchannya-dlya-ukrayinskyh-medykiv
2.ВІДЕО 402 https://www.youtube.com/watch?v=Gqha06-wDmc
3. Публікація на сайті. http://www.ifnmu.edu.ua/uk/1934-polshcha-ukraina-diieva-spivpratsia-universytetiv
4. Радіоапрограма UA "Карпати"
 http://new.trk.if.ua/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2/?fbclid=IwAR09sPFCvtEzPnAdhS7InnNSV6k_dpR3Qf89-e-jImG4B4NfWj2Jn0aBock 

Zdjęcia: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zdjęcia udostępnione przez Anna Erstenyuk.