Uroczysta gala z okazji Jubileuszu 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

13 czerwca 2019 r., w Centrum Dydaktycznym WUM, odbyła się uroczysta gala, zorganizowana z okazji jubileuszu 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM – prof. Mirosława Wielgosia.

Spotkanie poprowadził Dziekan WNoZ WUM – prof. Piotr Małkowski, który na wstępie przywitał wszystkich znamienitych gości: Władze Rektorskie i Dziekańskie WUM,  przedstawicieli Rady Uczelni WUM, władze i reprezentantów innych uczelni medycznych z całego kraju: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Uniwersytetu Rzeszowskiego, delegację przedstawicieli Katedr Zdrowia Publicznego czołowych uczelni z Ukrainy, reprezentantów Ministerstwa Zdrowia, konsultantów krajowych i wojewódzkich, przedstawicieli towarzystw naukowych i zawodowych, dyrektorów instytutów naukowych, szpitali, kierowników katedr i klinik uczelni medycznych w Polsce, prelegentów jubileuszu oraz członków społeczności akademickiej WUM. 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością, m.in.: JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy WUM – prof. Barbara Górnicka, prof. Jadwiga Turło, prof. Andrzej Deptała oraz prof. Krzysztof J. Filipiak, były Minister Zdrowia i były Prorektor Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – prof. Wojciech Maksymowicz, Dziekani i Prodziekani WUM: prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Marek Kuch – Dziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Rafał Krenke i prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekani I Wydziału Lekarskiego, dr hab. Dariusz Białoszewski – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. Kazimierz Szopiński – Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Grażyna Nowicka i dr hab. Piotr Luliński – Prodziekani z Wydziału Farmacji,  prof. Bożena Czarkowska-Pączek, prof. Katarzyna Koziak, prof. Piotr Węgrzyn, dr hab. Joanna Gotlib oraz dr hab. Robert Gałązkowski – Prodziekani Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM,  Kanclerz WUM – mgr Małgorzata Rejnik, członkowie Rady Uczelni WUM: prof. Bolesław Samoliński - były Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WUM oraz prof. Marcin Matczak z Uniwersytetu Warszawskiego, byli Dziekani i Prodziekani WNoZ – prof. Longin Marianowski, prof. Zdzisław Wójcik, prof. Bożena Tarchalska–Kryńska, były kierownik pierwszej jednostki WNoZ WUM – Zakładu Pielęgniarstwa i Żywienia Człowieka – prof. Bruno Szczygieł, Przewodniczący Zespołu Rektorskiego ds. Współpracy UW i WUM – Jacek Cichocki oraz Przewodnicząca Katedry Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z Iwano – Frankowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego – prof. Oryna Decyk.

Rangę wydarzenia podniosła obecność: Sławomira Gadomskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr hab. Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego, Agnieszki Gonczaryk – Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Pawła Chęcińskiego – Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy, Doroty Zinkowskiej z Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, mgr Zofii Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz dr Grzegorza Juszczyka – Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Prof. Piotr Małkowski serdecznie powitał także przedstawicieli firm sponsorskich: Adamed Pharma S.A., Alfasigma Polska Sp. z o.o., Gilead Sciences Poland Sp. z o. o. i Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A., dziękując im za finansowe wsparcie uroczystości.

Później, głos zabrał JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś, który zwrócił uwagę na niezwykle znaczący wkład Wydziału Nauki o Zdrowiu w rozwój Uczelni, a także ochrony zdrowia w Polsce, przypomniał najważniejsze osiągnięcia WNoZ-u na przestrzeni 20 lat oraz złożył przedstawicielom Wydziału życzenia dalszych sukcesów.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski podkreślił rolę Wydziału w kształceniu kadr medycznych.

Dziekan WNoZ-u – prof. Piotr Małkowski podziękował pracownikom Wydziału za pracę na rzecz jednostki, zwrócił uwagę na wsparcie byłych i obecnych Władz Rektorskich w rozwoju WNoZ-u, a także złożył podziękowania Dziekanom bratnich wydziałów, Administracji WUM, Kanclerzom i Kwestorom kolejnych kadencji oraz Dziekanatowi WNoZ. Prof. Irenie Wrońskiej - Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Marii Kózce - Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Antoniemu Czuprynie - byłemu Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ podziękował za pomoc w początkowych etapach tworzenia Wydziału.

Podczas gali, wielu znamienitych gości wręczyło Dziekanowi WNoZ-u listy gratulacyjne oraz podarunki z okazji obchodów 20-lecia Wydziału.

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Agnieszka Gonczaryk przekazała na ręce prof. Piotra Małkowskiego medal pamiątkowy „Pro Mazovia” – szczególne wyróżnienie dla instytucji, które poprzez swoją działalność na rzecz Województwa Mazowieckiego miały znaczący udział w gospodarczym, kulturalnym, czy społecznym rozwoju Mazowsza. Adam Struzik wyróżnił również dyplomami uznania osoby, które znacząco przyczyniły się do rozwoju Wydziału. Uhonorowani zostali: prof. Longin Marianowski, dr hab. Zdzisław Wójcik, prof. Piotr Małkowski, dr hab. Bożena Tarchalska-Kryńska, prof. Jacek Przybylski, prof. Bolesław Samoliński, prof. Katarzyna Koziak, prof. Bruno Szczygieł, prof. Robert Słotwiński, prof. Janusz Ślusarczyk, prof. Andrzej Friedman, prof. Bożena Czarkowska-Pączek, prof. Andrzej Deptała, prof. Piotr Węgrzyn, dr hab. Joanna Gotlib, dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, prof. nadzw. WUM, dr hab. Jacek Sobocki i dr hab. Robert Gałązkowski.

Po wystąpieniach powitalnych, wyświetlony został film, przygotowany z okazji jubileuszu, z udziałem pracowników, studentów i absolwentów WNoZ-u, prezentujący historię, dorobek, strukturę i ofertę edukacyjną Wydziału.

W dalszej części spotkania, Dziekan WNoZ-u poprowadził Sesję I pod nazwą: „Aktualne kierunki rozwoju nauk o zdrowiu”, w ramach której odbyły się wykłady: prof. Marii Ruzafy Martinez z Department of Nursing University of Murcia, dr hab. Joanny Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ WUM, dr hab. Roberta Gałązkowskiego – Prodziekana ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne WNoZ WUM, dr Olgi Troniny z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii WUM i Katarzyny Ładno – Dyrektora Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w Warszawie.

Prezentacja prof. Marii Ruzafy Martinez dotyczyła projektu pt. „Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum”, realizowanego w ramach akcji KA2 Programu Erasmus+, w partnerstwie sześciu europejskich instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym naszej Uczelni. Dr hab. Joanna Gotlib, w imieniu prof. Katarzyny Czabanowskiej z International Health Department Maastricht University, wypowiedziała się na temat profesjonalizacji zdrowia publicznego w kontekście międzynarodowym. Dr hab. Robert Gałązkowski opowiedział o ważnych momentach w historii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dr Olga Tronina poruszyła problem zakażeń HCV, stanowiących wyzwanie XXI wieku. Katarzyna Ładno podjęła zagadnienie odpowiedzialności cywilnej w zawodach medycznych – pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego.

Sesja II poświęcona była cyklicznej już Konferencji Naukowej WNoZ. Podczas tej części Gali odbyła się prezentacja prac o najwyższej punktacji Impact Factor pracowników Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM z 2018 r. We wspomnianej sesji naukowej wystąpili kolejno: prof. Andrzej Deptała - kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej WNoZ, prof. Bożena Kociszewska-Najman – kierownik Kliniki Neonatologii WNoZ, dr Aleksandra Wesołowska ze wspomnianej Kliniki, reprezentująca Zakład Dietetyki Klinicznej WNoZ, lek. Piotr Alster z Kliniki Neurologii WNoZ, dr hab. Anna Badowska-Kozakiewicz z Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka WNoZ oraz prof. Piotr Węgrzyn – kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii WNoZ. Naukowcy zaprezentowali następujące prace:

 • prof. Andrzej Deptała: Rilotumumab in combination with epirubicin, cisplatin and capecitabine as first-line treatment for gastric or oesophagogastric adenocarcinoma
  (Iveson T, Donehover RC, Davidenko I, Tjuladin S, Deptała A, Harrison M, Nirni S, et al.; IF= 25)
 • prof. Bożena Kociszewska-Najman: Low Transfer of Tacrolimus and Its Metabolites into Colostrum of Graft Recipient Mothers
  (Kociszewska-Najman B, Mazanowska N, Pietrzak B, Paczek L, Szpotanska-Sikorska M, Schreiber-Zamora J, Hryniewiecka E, Zochowska D, Samborowska E, Dadlez M, Wielgos M; IF = 4,196)
 • dr Aleksandra Wesołowska: Maternal Nutrition and Body Composition during Breastfeeding: Association with Human Milk Composition
  (Bzikowska-Jura A, Czerwonogrodzka-Senczyna A, Olędzka G, Szostak-Węgierek D, Weker H, Wesołowska A; IF = 4,196)
 • lek. Piotr Alster: Accumulation of Tau Protein, Metabolism and Perfusion-Application and Efficacy of Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) Imaging in the Examination of Progressive Supranuclear Palsy (PSP) and Corticobasal Syndrome (CBS)
  (Alster P, Madetko N, Koziorowski D, Królicki L, Budrewicz S, Friedman A; IF= 3,508)
 • dr hab. Anna Badowska-Kozakiewicz: Clinicopathological characteristics of metaplastic breast cancer - analysis of the basic immunohistochemical profile and comparison with other invasive breast cancer types
  (Budzik M, Patera J, Sobol M, Czerw A, Deptała A, Badowska-Kozakiewicz A; IF = 2,951)
 • prof. Piotr Węgrzyn: Oxytocin Administration in High-Intensity Focused Ultrasound Treatment of Myomata
  (Łoziński T, Filipowska J, Król P, Kubaty A, Węgrzyn P; IF= 2,583)

W ramach oficjalnego programu jubileuszu zaplanowana została również bogata część artystyczna. Wystąpił Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem Daniela Synowca oraz odbył się spektakl Mariana Opanii pt. „Moje fascynacje”.

Uroczystej gali towarzyszyła wystawa, również przygotowana z okazji 20-lecia Wydziału, pod nazwą „20 lat minęło…Najważniejsze chwile Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM”, zrealizowana wspólnie z Muzeum Historii Medycyny WUM. Ekspozycję oglądać można na I piętrze Centrum Dydaktycznego WUM do 25 września 2019 r.

Fot. Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM