UDZIAŁ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU W 22. FESTIWALU NAUKOWYM W WARSZAWIE

  • Posted on: 1 October 2018
  • By: dominika.robak

W dniach 21-30.09.2018 r. odbyła się 22. edycja Festiwalu Nauki w Warszawie. W ramach tego wydarzenia, tak, jak w poprzednim roku, jednostki Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM zaplanowały liczne zajęcia z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

Ogólnodostępne wykłady i warsztaty zorganizowały: Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ WUM oraz Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka WNoZ WUM. 

24.09. brdr Mariusz Jaworski z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM przygotował wykład pt. "Żywienie emocjonalne, czyli jak emocje kierują zachowaniami żywieniowymi człowieka". Uczestnicy spotkania poznali m.in. charakterystykę emocji, pozytywne i negatywne emocje wpływające na zachowania żywieniowe człowieka, prawo efektu Thorndike, różnice między głodem emocjonalnym a fizycznym oraz dowiedzieli się, jak duże znaczenie nadawane jest jedzeniu i jakie są jego funkcje. Pan Doktor wyjaśnił zebranym, dlaczego czasami sięgają po czekoladę, a także jaką zdrową żywność powinni wybierać, aby byli bardziej szczęśliwi. 

Podczas wykładu pt. „Nieuczciwe i nieetyczne praktyki publikacyjne naukowców w dobie nadmiaru informacji”, który odbył się 27.09. br., dr hab. Mariusz Panczyk wymienił m.in. negatywne zachowania naukowców, jak np. ghostwriting, plagiat, autoplagiat, zmowa cytowań, nauka śmieciowa, fałszerstwo czy naruszenie integralności naukowej oraz odpowiedział na pytania, takie jak: ile jest czasopism naukowych i naukowców na świecie?, ile publikacji ukazuje się każdego roku?, czego społeczeństwo oczekuje od nauki? W swoim wystąpieniu Pan Docent pokreślił również problem nadmiaru informacji, poprzez który coraz trudniej dokonuje się właściwej selekcji i oceny danych oraz ich wiarygodności.  

W dniu 25.09. br., dr Grażyna Bączek z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM oraz studentki - członkinie Studenckiego Koła Naukowego Położnych poprowadziły warsztaty pt. „Od poczęcia do narodzin - rozwój i narodziny człowieka – pomoc człowiekowi w przyjściu na świat”, podczas których szczegółowo opowiedziały uczestnikom o początkach życia ludzkiego, m.in. poszczególnych etapach rozwoju płodu. Goście spotkania dowiedzieli się, czym są: łożysko, Chwyty Leopolda i Czworobok Michaelisa oraz jak wyglądają: mechanizm porodu, ocena czynności serca płodu czy pomiar i budowa miednicy kostnej. 

Dr Zofia Sienkiewicz, dr Ewa Kobos oraz dr Anna Leńczuk-Gruba, reprezentujące Zakład Pielęgniarstwa Społecznego WNoZ WUM wraz ze studentami pielęgniarstwa, w dniu 27.09. br. przeprowadziły wykład pt. „Powiedz „NIE” odleżynom”, w ramach którego wyjaśniły sposoby zapobiegania i leczenia wykorzystywane w opiece nad chorym, cierpiącym na wskazaną dolegliwość. 

W dniu 28.09.2018 r. odbył się wykład pt. ”Rak piersi i szyjki macicy – czy to tylko sprawy kobiece”, przygotowany przez: dr hab. Annę Badowską-Kozakiewicz - adiunkta w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka WNoZ WUM oraz Martę Maksimiuk, Aleksandrę Sobobirowicz i Annę Liszcz - studentki kierunku lekarskiego - członkinie Studenckiego Koła Naukowego Biologii Komórki Nowotworowej przy Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka. W ramach wykładu skupiono się m.in. na takich problemach, jak: patomechanizm powstawania nowotworów, epidemiologia, etiologia i profilaktyka raka piersi oraz szyjki macicy. 

Oprócz wspomnianych zajęć otwartych, WNoZ przygotował również spotkania o charakterze zamkniętym dla uczniów szkół. Dr hab. Anna Badowska-Kozakiewicz, Marta Maksimiuk, Aleksandra Sobiborowicz i Anna Liszcz zorganizowały zajęcia dla licealistów pt. "Jak poprawić sprawność układu oddechowego”. Dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny, dr Edyta Wróbel i mgr Ewa Kamińska-El-Hassan z Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka WNoZ WUM poprowadziły warsztaty pt. "Dlaczego bije nasze serce". Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego: dr Zofia Sienkiewicz, dr Ewa Kobos i dr Anna Leńczuk-Gruba przy wsparciu studentów zaplanowały natomiast zajęcia pt: "Trzynaście powodów. Nic nie dzieje się bez przyczyny"; "Zdrowe, białe ząbki mamy, bo dobrze o nie dbamy" oraz "Jedz warzywa i owoce - one mają super moce". 

Wszystkie wykłady i warsztaty zorganizowane przez zakłady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników 22. edycji Festiwalu Nauki. 

Poniższe zdjęcia wykonał Tomasz Jędrzejewski z Działu Fotomedycznego WUM.

Poniższe zdjęcia dostarczone przez dr hab. Annę Badowską-Kozakiewicz. 

Zdjęcie: