Studenckie Koła Naukowe Wydziału

NAZWA i OPIEKUN KOŁAJEDNOSTKA PROWADZĄCA KOŁOSTRONA INTERNETOWA/FANPAGE NA FB
1.

SKN AGAR

dr n. med. Sylwia Jarzynka

ZAKŁAD BIOLOGII MEDYCZNEJ

www.biologiamedyczna.wum.edu.pl/content/studenckie-ko%C5%82o-naukowe-przy-zak%C5%82adzie-biologii-medycznej

www.facebook.com/Sknagarwum/

                                          www.instagram.com/skn.agar/
2. 

SKN BeLivers PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO I TRANSPLANTACYJNEGO

dr n. o zdr. Tomasz Piątek

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO, TRANSPLANTACYJNEGO i LECZENIA POZAUSTROJOWEGO

ULOTKA PREZENTUJĄCA KOŁO

www.zpc.wum.edu.pl/node/83

 

 

 https://www.facebook.com/SKN-Pielęgniarstwa-Chirurgicznego-i-Transplantacyjnego-BeLivers-112102474599945

 

 www.instagram.com/skn_belivers/

3.

SKN BIOLOGII KOMÓRKI NOWOTWOROWEJ

dr hab. n. o zdr.  Anna M. Badowska-Kozakiewicz

ZAKŁAD PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ

ULOTKA PREZENTUJĄCA KOŁO

INFORMACJE O KOLE

www.sknbkn.wum.edu.pl

 

 www.facebook.com/SKN-Biologii-Kom%C3%B3rki-Nowotworowej-WUM-1633479656708575/

4.

SKN DIETETYKÓW

mgr Zuzanna Przekop

ZAKŁAD DIETETYKI KLINICZNEJ

www.skndietetykow.wum.edu.pl

 

www.facebook.com/StudenckieKoloNaukoweDietetykowWum

5. 

SKN ETYKI

dr n. med. Barbara Mazurkiewicz

mgr Dorota Cholewicka 

ZAKŁAD DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

www.zdg.wum.edu.pl/node/86

www.facebook.com/Studenckie-Naukowe-Ko%C5%82o-Etyki-636430069768678/

6.

STUDENCKIE INTERNISTYCZNE KOŁO NAUKOWE PROF. JACKA IMIELI

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela

ZAKŁAD ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA, NAUK SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH

www.facebook.com/SIKNprofJackaImieli/

www.instagram.com/sikn_prof_imieli/

7.

SKN MANAGERÓW ZDROWIA 

dr hab. n. o zdr. Aneta Tomaszewska

ZAKŁAD PROFILAKTYKI I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH, ALERGOLOGII I IMMUNOLOGII

ULOTKA PREZENTUJĄCA KOŁO 1

ULOTKA 2

ULOTKA A4

PLAKAT 1

PLAKAT 2

www.sknmanagerowzdrowia.wum.edu.pl

 

www.facebook.com/sknMZwum

8.

SKN NEFRON 

dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski 

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA NEFROLOGICZNEGO

www.zpn.wum.edu.pl/node/92

9.

SKN NEKON

prof. dr hab. Andrzej Friedman

KLINIKA NEUROLOGII

 www.sknnekon.wum.edu.pl

 

www.facebook.com/groups/556631304407929/

10.

SKN PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ TERAPII TIVA

dr hab. n. med. Dariusz Kosson

dr n. o zdr. Aleksandra Tomaszek

ZAKŁAD NAUCZANIA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

www.anestezjologiawnoz.wum.edu.pl/node/90

 

www.facebook.com/skntiva/

11.

SKN PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO

dr n. o zdr. Lena Serafin

ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO

www.zpk.wum.edu.pl/node/6

                            www.facebook.com/sknpielegniarstwaklinicznego/

12.

SKN PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKOWEGO/RODZINNEGO

mgr Barbara Knoff

ZAKŁAD ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA, NAUK SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH

www.zps.wum.edu.pl/node/83

 

www.facebook.com/sknpoz/

13.

SKN POŁOŻNYCH

dr n. med. Grażyna Bączek

ZAKŁAD DYDAKTYKI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ

www.zdg.wum.edu.pl/node/269

 

www.facebook.com/sknpoloznych/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1

 

www.instagram.com/wumsknpoloznych/

14.

SKN PRAWA MEDYCZNEGO

prof. dr hab. n. med i n. zdr  Aleksandra Czerw, dr n. prawnych Anna Augustynowicz

ZAKŁAD EKONOMIKI ZDROWIA I PRAWA MEDYCZNEGO

www.zep.wum.edu.pl/node/71

www.facebook.com/SKNPrawaMedycznegoWUM/

15.

SKN ProNeo

dr Ewa Wilkos

KLINIKA NEONATOLOGII

www.facebook.com/SKN-ProNeo-przy-Klinice-Neonatologii-WUM-1623041124656553/

16.

SKN PRZY KLINICE POŁOŻNICTWA, PERINATOLOGII I GINEKOLOGII

lek. Maciej Gawlak

KLINIKA POŁOŻNICTWA, PERINATOLOGII I GINEKOLOGIIwww.facebook.com/groups/169364270312860/
17.

SKN PRZY ZAKŁADZIE PROFILAKTYKI I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH, ALERGOLOGII I IMMUNOLOGII

dr hab. n. med. Barbara Joanna Bałan

ZAKŁAD PROFILAKTYKI I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH, ALERGOLOGII I IMMUNOLOGIIwww.ziz.wum.edu.pl/node/32
18.

SKN  MEDYCYNY RATUNKOWEJ DZIECI

dr n. o zdr. Jan Stachurski

 

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

https://ratownictwo.wum.edu.pl/node/773

 

https://www.facebook.com/SKNMedycynyRatunkowejDzieciWUM/

19.

SKN PRZY ZAKŁADZIE PODSTAW PIELĘGNIARSTWA

mgr Marzena Jaciubek

ZAKŁAD PODSTAW PIELĘGNIARSTWA

www.zpp.wum.edu.pl/node/88

www.facebook.com/sknprzyZPP/

20.

SKN RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

mgr Karolina Kosiacka

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGOhttps://www.facebook.com/groups/2267956996791651/ 
21.

SKN ROZWOJU PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

ZAKŁAD ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA, NAUK SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH

www.zps.wum.edu.pl/content/studenckie-ko%C5%82o-naukowe-rozwoju-praktyki-piel%C4%99gniarskiej

 

 

www.facebook.com/SKN-Rozwoju-Praktyki-Piel%C4%99gniarskiej-255750495196510/

22.

SKN ZDROWIA PUBLICZNEGO SEKCJA PROMOCJI ZDROWIA

dr hab. n. med. Dominik Olejniczak

dr Aneta Duda-Zalewska

mgr Aleksandra Kielan

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ULOTKA "GDZIE PO ZDROWIU?"

ULOTKA "POTENCJALNE MIEJSCA PRACY"

ULOTKA "ZDROWIE PUBLICZNE W PRAKTYCE"

www.sknzp.wum.edu.pl/

 

 www.facebook.com/SKN-Zdrowia-Publicznego-Promocja-Zdrowia-729946113696981/?fref=ts

 

       www.instagram.com/sknzpwum/

23.

SKN ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Marianna Hall

mgr Leszek Wronka

ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

ULOTKA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI KOŁA

www.zzc.wum.edu.pl/content/studenckie-ko%C5%82o-naukowe-dietetyk%C3%B3w

 

www.facebook.com/SKN-%C5%BBywienia-Cz%C5%82owieka-WUM-2029076530751525/

24.

SKN ŻYWIENIA KLINICZNEGO 

prof. CMKP dr hab. n. med. Jacek Sobocki

mgr Zuzanna Zaczek

mgr Karolina Dąbrowska


ODDZIAŁ KLINICZNY ŻYWIENIA I CHIRURGII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF. W. ORŁOWSKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

INFORMACJE NA TEMAT KOŁA, docx, 1,26 MB

https://www.facebook.com/zywieniekliniczne/

https://www.instagram.com/zywieniekliniczne/