Spotkanie ze studentami pielęgniarstwa

Z inicjatywy Bożeny Ścieglińskiej – Naczelnej Pielęgniarki Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM oraz dr hab. n. med. Łukasza Czyżewskiego - Prodziekana ds. pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM 30 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie ze studentami III roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo. W spotkaniu ponadto udział wzięli: Zastępca kierownika ds. pracowniczych Magdalena Barbachowska, Pielęgniarki Oddziałowe z DSK oraz opiekun III roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo – dr Beata Dziedzic.

Celem spotkania było przedstawienie studentom możliwości zatrudnienia w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym po ukończeniu studiów licencjackich i uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki. Omówiono możliwości podjęcia pierwszej pracy oraz różnych form zatrudnienia, również dla osób, które pragną kontynuować naukę na studiach magisterskich. Przedstawiono studentom kwestie dotyczące odpowiedzialności zawodowej, a także te związane z bezpieczeństwem pracy na oddziałach szpitalnych. Pielęgniarki Oddziałowe podzieliły się specyfiką funkcjonowania wybranych oddziałów.

Podczas spotkania zaprezentowano możliwości zatrudnienia w trzech lokalizacjach UCK WUM: DSK- Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, CSK – Centralnym Szpitalu Klinicznym, SKDJ – Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus.

W spotkaniu wzięło udział ponad stu studentów. Podczas spotkania można było zadawać pytania, choć większość zagadnień została wcześniej przesłana do organizatorów. Studentów, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu zapraszamy do obejrzenia relacji.

Wszystkich chętnych zapraszamy do aplikowania na stanowiska oferowane przez UCK WUM.