Spotkanie z ministrem zdrowia Ukrainy

W dniu 28.03.2024 r., odbyło się w Warszawie spotkanie Pana Profesora Roberta Gałązkowskiego, Prodziekana ds. Dietetyki, Ratownictwa Medycznego i Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, Przewodniczącego Zespołu WUM ds. Współpracy z Ukrainą, koordynatora Mobilnej Grupy Zabezpieczenia Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Viktorem Liashką, ministrem zdrowia Ukrainy. Przedmiotem spotkania była współpraca WUM z uczelniami medycznymi w Ukrainie. Podsumowano dotychczasowe działania, w tym szkolenia dla personelu medycznego w Ukrainie i w Polsce, staże dla kadry akademickiej medycznych uniwersytetów ukraińskich, które odbywają się w Polsce oraz dla studentów. 

•     Studia i praktyki ERASMUS+ dla studentów i doktorantów (42 stypendystów)
•     Szkolenia ERASMUS+ dla lekarzy i nauczycieli akademickich (51 stypendystów)
•     Uczestnictwo w konferencjach WUM-u reprezentantów ukraińskich uczelni medycznych WARSAW INTERNATIONAL MEDICAL CONGRESS (20 uczestników)
•     Kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy i uczestników programu Erasmus+ (117 uczestników)
•     Stypendia ROTARY CLUB WARSZAWA CITY - STOP CANCER dla ukraińskich specjalistów w dziedzinie anatomopatologii: Patolodzy z CHARKOWA i ze LWOWA – Katedra i Zakład Patomorfologii WUM oraz Patolog ze LWOWA – Institute of Pathology, Medical University of WIEN (3 stypendystów)
•   Projekt TIME 2 MUW doskonałość dydaktyczna, szkolenie online dla kadry dydaktycznej z uczelni ukraińskich „Nauczanie w module nauk przedklinicznych na kierunku lekarskim” (397 uczestników)
•    Szkolenia z medycyny taktycznej i ratunkowej dla lekarzy i felczerów z Ukrainy - prowadzone przez 11 tygodni przez pracowników Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego: Ćwiczenia krążeniowo-oddechowe, segregacja pacjentów, ewakuacja rannych, aplikowanie staży taktycznych, odbarczanie odmy, badanie w schemacie MARCH, przygotowywanie poszkodowanych do transportu (1000  uczestników)

Rektor WUM Prof. Zbigniew Gaciong oraz Prodziekan WNOZ i kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Prof. Robert Gałązkowski podpisali w Iwano-Frankiwsku porozumienie o współpracy dotyczące wsparcia w zakresie szkoleń z medycyny pola walki. Podczas wizyty przekazano dla Ukrainy sprzęt do nauczania medycyny pola walki.