Skład Rady Pracodawców

W skład Rady Pracodawców wchodzą interesariusze zewnętrzni - członkowie Rad Programowych poszczególnych kierunków studiów. 

DIETETYKA
Mellova Blanka - Nutrition, Health & Wellness Manager, Nestle
Sylwia Leszczyńska – Założycielka i właścicielka Instytutu Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej „Sanvita"  
POŁOŻNICTWO
Dr Wojciech Puzyna - Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii
Mgr Barbara German - Dyrektor ds. Położnictwa i Pielęgniarstwa, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, przy Pl. Starynkiewicza
Mgr Ewa Piotrowska - Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej
Mgr Bożena Ścieglińska - Naczelna Pielęgniarka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Dziecięcego Szpitala Klinicznego
Mgr Zofia Żurańska - Pielęgniarka Naczelna, Szpital Madalińskiego
PIELĘGNIARSTWO
Dr Olga Dembicka - Koordynator ds. Pielęgniarstwa, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji
STOCER Sp. z o. o
Mgr Alicja Szewczyk - Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" 
RATOWNICTWO MEDYCZNE
Dr Adam Burakowski - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych,  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Dr Artur Zaczyński - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Dr Artur Kamecki – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych w Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu 
ZDROWIE PUBLICZNE
Prof. dr hab. Jarosław Pinkas – Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
Prof. dr hab. Waldemar Wierzba – Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
Dr hab. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego