Raport naukowców WNoZ

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z raportem naukowców z Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczącym znakowania produktów spożywczych wartością odżywczą na froncie opakowania. 

Od kilku miesięcy, na wybranych produktach spożywczych sprzedawanych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, możemy spotkać się z systemem znakowania Nutri-Score. Jednakże system ten budzi coraz większe kontrowersje, gdyż literę A na zielonym tle, zachęcającą do częstego spożycia, można znaleźć na produktach, które zgodnie z wiedzą żywieniową należy spożywać rzadko lub wcale. W związku z tym, naukowcy z Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM postanowili zbadać, jakie opinie mają polscy eksperci z zakresu żywienia i dietetyki na temat znakowania żywności, w tym w szczególności na temat przydatności systemu Nutri-Score. Opracowali raport pt. „Opinia polskich specjalistów z zakresu żywienia na temat znakowania produktów spożywczych wartością odżywczą”. W badaniu wzięło udział 75 polskich ekspertów, którzy na co dzień pracują w najbardziej opiniotwórczych uczelniach i instytutach naukowych. Badaniu poddane zostały różne systemy znakowania żywności, w tym wspomniany, francuski system znakowania produktów na froncie opakowania Nutri-Score.

Zdaniem większości badanych ekspertów, znakowanie produktów na froncie opakowania jest potrzebne, ale system Nutri-Score powinien być zmodyfikowany, gdyż edukacji żywieniowej nie da się zastąpić prostym graficznym symbolem. Co więcej, w przeważającej części eksperci uznali, że system Nutri-Score może wprowadzać konsumentów w błąd poprzez m.in. promocję produktów ultra przetworzonych na niekorzyść żywności naturalnej czy nisko przetworzonej. System Nutri-Score nie gwarantuje także, że wybór przez konsumenta jedynie produktów z najwyższą oceną pozwoli skomponować zbilansowaną dietę – tak stwierdziło 80 proc. badanych ekspertów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

RAPORT DOT. ZNAKOWANIA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH WARTOŚCIĄ ODŻYWCZĄ 

Projekt był realizowany przez pracowników dwóch jednostek Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM: dr hab. Mariusza Panczyka - kierownika projektu i dr hab. Mariusza Jaworskiego (Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WUM) oraz dr hab. Iwonę Traczyk, dr Beatę Sińską oraz dr Alicję Kucharską (Zakład Żywienia Człowieka WUM).