RANKING "STU NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW WUM"

Szanowni Państwo, 

Prezentujemy ośmiu najlepszych pracowników WNoZ-u, wyłonionych w rankingu "STU NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW WUM", przedstawionych przez Bibliotekę Główną. Wyróżniono osoby o największym dorobku publikacyjnym ostatnich trzech lat (2015-2017) w zakresie sumarycznie liczonej punktacji MNiSW.

Najlepsi pracownicy Wydziału Nauki o Zdrowiu to (według pozycji w rankingu):

1. Dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski (Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego)

2. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii)

3. Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski (Zakład Ratownictwa Medycznego)

4. Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib (Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

5. Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Czerw (Zakład Zdrowia Publicznego)

6. Dr n. farm. Mariusz Panczyk (Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

7. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała (Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, Zakład Profilaktyki Onkologicznej)

8. Dr n. med. Grzegorz Juszczyk (Zakład Zdrowia Publlicznego)

Serdecznie gratulujemy! 

Pełny ranking "STU NAJLEPSZYCH PRACOWNIKÓW WUM" znajdziecie na stronie ogólnouczelnianej: http://www.wum.edu.pl/2018-04-23-nowy-ranking-stu-naukowcy-…