Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Zgodnie z Rozdziałem 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie Rada Dyscypliny Naukowej, jest organem właściwym do nadawania stopni naukowych w Uczelni.

STRONA RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ

ARCHIWUM:

Publiczne obrony rozpraw doktorskich na Wydziale Nauki o Zdrowiu w roku akademickim 2018/2019:

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 24-09-2019]

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 17-09-2019]  PDF 47 KB

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 03-09-2019]  PDF 36 KB

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 09-07-2019]  PDF 39 KB

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 25-06-2019]  PDF 37 KB

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 11-06-2019]  PDF 43 KB

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 21-05-2019] PDF 35 KB

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 02-04-2019] PDF 43 KB

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 19-03-2019] PDF 39 KB
[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 05-03-2019]
 PDF 40 KB

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 19-02-2019] PDF 35 KB

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 22-01-2019] PDF 40 KB
[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 08-01-2019]
 PDF 41 KB

archiwum zawiadomień:

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 11-12-2018] PDF 249 KB
[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 27-11-2018]
 PDF 36 KB

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 23-10-2018] PDF 40 KB
[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 09-10-2018] PDF 41 KB

2017/2018
[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 25-09-2018] PDF 268 KB
[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 26-06-2018]

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 12-06-2018]

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 22-05-2018]
[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 10-04-2018]

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 20-03-2018]
[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 23-01-2018]
[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 09-01-2018]

[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 12-12-2017]
[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 14-11-2017]
[zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich w dniu 17-10-2017]