Projekt Europejski - Rozwój Kompetencji Zawodowych i Kwalifikacji Pielęgniarek i Położnych Poprzez Ksztacenie Podyplomowe Organizowane Przez WUM

Projekt  "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM"- współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Wartość projektu: 4 886 289,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 118 164,95

CEL: Wsparcie pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w nabyciu nowych kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz nadanie pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym nowych uprawnień do samodzielnego ordynowania leków i wystawiania recept. 

Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. 

W projekcie opracowane będą trzy publikacje:

- „Ordynacja leków i wypisywanie recept w praktyce pielęgniarek i położnych”

- „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”

- „Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek”

Planowana jest organizacja kursów kwalifikacyjnych:

- Pielęgniarstwo psychiatryczne

- Pielęgniarstwo geriatryczne

- Pielęgniarstwo onkologiczne

oraz kursów specjalistycznych:

- Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

- Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

- Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychiatrycznymi

- Wykonanie badania spirometrycznego

- Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Projekt jest realizowany od kwietnia 2016 do końca marca 2018 roku. Kursy będą realizowane w województwie mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, podlaskim.

Kierownikiem projektu jest Pani Anna Serzysko-Dąbrowska.

Strona internetowa: www.pielegniarki.wum.edu.pl