Program stypendium „Pierwszy Rok” Fundacji Edukacyjnej Jerzego Juzonia

Szanowni Państwo, 

Drodzy Kandydaci na studia, 

zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat możliwości ubiegania się o stypendia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu "Pierwszy Rok" Fundacji Edukacyjnej Jerzego Juzonia. 

Już od 1 lipca br. kandydaci na studia mogą aplikować do programu stypendium „Pierwszy Rok” Fundacji Edukacyjnej Jerzego Juzonia na rok 2024/2025. Stypendium przyznawane jest na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych i wynosi 6000 PLN. W roku akademickim 2024/2025 FEJJ planuje przyznać aż 400 stypendiów.
 
Link do strony Fundacji: www.fejj.pl
Link do informacji o stypendium: https://fejj.pl/pierwszy-rok 
 Informacje o datach rozpoczęcia rekrutacji oraz bieżących działaniach Fundacji Edukacyjnej Jerzego Juzonia znajdą też Państwo na Facebooku: https://www.facebook.com/fundacjaFEJJ   

plakat