Praktyki

Szczegółowe wytyczne dla poszczególnych kierunków można znaleźć w następujący sposób: DYDAKTYKA-KIERUNEK-KSZTAŁCENIE-PRAKTYKI

Skierowania na praktyki wakacyjne będą wydawane tylko osobom które terminowo dostarczyły do WUM następujące zaświadczenia:

- o wykonanych szczepieniach przeciw WZW typ  B, 

- o nosicielstwie Salmonella- Shigella (badania sanitarno-epidemiologiczne),

- zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy 

Niedostarczenie wymaganych badań spowoduje niewpuszczenie na praktyki wakacyjne.

Wzór porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych - [pobierz plik, doc, 62,5 KB]