Pozytywna ocena programowa PKA dla zdrowia publicznego

23 czerwca br. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku zdrowie publiczne prowadzonego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Kolejna ocena programowa kierunku zdrowie publiczne przewidziana jest na rok akademicki 2027/2028.

Ocena, którą wyrażono w Uchwale nr 479/2022 Prezydium PKA z dnia 23 czerwca br., została wydana po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku zdrowie publiczne.

W uzasadnieniu stwierdzono m.in. że proces kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym umożliwia studentom kierunku zdrowie publiczne osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej zostały spełnione.

Uzyskanie pozytywnej oceny PKA było możliwe dzięki zaangażowaniu w proces dydaktyczny i przygotowania do akredytacji całej społeczności akademickiej: nauczycieli, studentów i pracowników administracji.

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu serdecznie dziękujemy.