POLSKO-INDYJSKI PROJEKT NAUKOWY

"Development of Novel Thiazolidinediones (TZDs) with anti-leukemic potential" to polsko-indyjski projekt naukowy realizowany przez Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka WNoZ WUM oraz naukowców z Bharati Vidyapeeth College of Pharmacy z Indii, dotyczący opracowania nowych leków z grupy tiazolidynedionów o zwiększonej aktywności przeciwbiałaczkowej.

Projekt został wyróżniony w ramach „Polsko-indyjskiego konkursu na wymianę osobową” przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i Ministerstwo Nauki i Technologii Republiki Indii:
http://www.rpa.nauka.gov.pl/…/polsko-indyjski-konkurs-na-wy…

W dniach 6-13 listopada 2017 r., w ramach wspólnie prowadzonego projektu, w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka gościli: Prof. Dr. C. S. Ramaa, mgr Kalpana Nikhil Tilekar, mgr Neha Mrityunjay Upadhyay z wspomnianego Bharati Vidyapeeth College of Pharmacy.

Podczas wizyty odbyło się wiele spotkań, na których omówione zostały dotychczasowe wyniki współpracy oraz opracowano dalszy plan działania.

Kierownikiem projektu ze strony polskiej jest Pan dr Piotr Mrówka (adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka WNoZ WUM).

Goście z Indii odwiedzili również Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM, zaangażowany w realizację niektórych zadań projektu.

Materiały dostraczone zostały przez Pana dr Piotra Mrówkę.