Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna "Społecznie odpowiedzialni - przykłady dobrych praktyk"

Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna "Społecznie odpowiedzialni - przykłady dobrych praktyk"

Data wydarzenia
27.10.2023
Miejsce wydarzenia

Aula A im. Prof. J. Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM

Opis wydarzenia

Głównym założeniem konferencji będzie wymiana doświadczeń w polskich uczelniach w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wydarzenie będzie miało charakter cykliczny. 
W tegorocznym spotkaniu organizatorzy skupią się na realizacji trzeciego celu: "Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt oraz czwartego: "Dobra jakość edukacji". 

Szczegóły są dostępne w poniższym pliku: 

KOMUNIKAT KONFERENCJI 
 

Organizator

Pełnomocnik Rektora i Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM

Patronat

JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga