Nowy grant realizowany w jednostce WNoZ

Nowy grant w programie „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Edukacji i Nauki będzie realizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM

Pan mgr Szymon Musik – doktorant w Szkole Doktorskiej WUM rozpoczyna realizację nowego grantu badawczo-rozwojowego w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WNoZ w ramach finansowania uzyskanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie „Doktorat wdrożeniowy”. Projekt będzie realizowany wspólnie z AstraZeneca Pharma Poland i będzie dotyczył problematyki związanej z optymalizacją zarządzania danymi klinicznymi. Opiekunem merytorycznym ze strony przedsiębiorstwa będzie Pani dr Joanna Sasin-Kurowska. Natomiast opiekę naukową ze strony uczelni zapewni Pan dr hab. Mariusz Panczyk.

Głównym celem czteroletniego projektu jest optymalizacja zarządzania danymi klinicznymi, poprzez poprawę wydajności wykrywania zdarzeń niepożądanych, opracowanie procesu do automatycznej identyfikacji błędów w zgromadzonych danych. Wynikiem prac będzie zwiększenie jakości danych i zmniejszenie ponoszonych kosztów. Podczas pracy będą wykonane analizy identyfikujące problemy w przebiegu badań klinicznych, w szczególności w procesie wykrywania niedoskonałości zebranych danych. W projekcie będą brać udział także programiści, których rolą będzie opracowanie odpowiedniego oprogramowania bazującego na technikach uczenia maszynowego oraz algorytmów sztucznej inteligencji.

Pan mgr Szymon Musik odpowiada za zarządzanie danymi w globalnych badaniach klinicznych głównie w dziedzinie onkologii. Biotechnolog Medyczny, Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Fundacji im. Lesława Pagi w projekcie „Liderzy Ochrony Zdrowia”.

Całość projektu zostanie sfinansowana z funduszy MEiN w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w kwocie 248 000 zł.

Na zdjęciu Szymon Musik

Na fotografii: Szymon Musik 

Materiał dostarczony przez dr hab. Mariusza Panczyka.