Nowe kompetencje pielęgniarek: ordynowanie leków i wypisywanie recept

Wydział Nauki o Zdrowiu we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Wydziałem Farmaceutycznym uruchomił I Kurs Specjalistyczny przygotowujący pielęgniarki i położne do nowych uprawnień w zakresie ordynacji lekowej oraz wypisywania recept. Uroczyste otwarcie szkolenia odbyło się 4 grudnia br.

W szkoleniu uczestniczy 40 pielęgniarek i położnych z tytułem magistra, zatrudnionych w podmiotach leczniczych na terenie Mazowsza oraz innych województwach. Oferta szkolenia, przygotowana w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród pielęgniarek i położnych, jak i ich pracodawców.

Realizacja szkolenia została sfinansowana ze środków dydaktycznych WUM. Po zakończeniu pierwszej edycji Kursu organizatorzy opracują raport ewaluacyjny programu, w celu jego dalszego doskonalenia przez Ministerstwo Zdrowia.

Tekst: dr n. o zdr. Grażyna Wójcik 

Pełnomocnik Dziekana WNoZ ds. Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

02.jpg 

03.jpg 

05.jpg 

06.jpg 

07.jpg

08.jpg 

09.jpg