Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Wsparcie i rozwój pielęgniarstwa na Ukrainie - wyzwaniem dla społeczności pielęgniarskiej Europy"

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Wsparcie i rozwój pielęgniarstwa na Ukrainie - wyzwaniem dla społeczności pielęgniarskiej Europy"

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Wsparcie i rozwój pielęgniarstwa na Ukrainie - wyzwaniem dla społeczności pielęgniarskiej Europy"

Data wydarzenia
17.11.2022 - 18.11.2022
Miejsce wydarzenia

Aula A, Centrum Dydaktyczne WUM

Opis wydarzenia

Partnerzy: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Centre for Nursing Development of the Ministry of Health of Ukraine, International Council of Nurses, European Federation of Nurses Associations, Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych

Partnerzy Medialni Konferencji: Problemy Pielęgniarstwa, Medexpress, Magazyn Pielęgniarki i Położnej

PROGRAM WYDARZENIA W JĘZYKU POLSKIM

PROGRAM WYDARZENIA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Organizator

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM

Patronat

Patronat Honorowy Ministra Zdrowia oraz Jego Magnificencji Rektora WUM - prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga