Kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne

UCHWAŁA NR 73/2020 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOz dnia 14 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021, PDF, 150 KB [pobierz plik - aktualizacja efektów uczenia się, studia II stopnia]

efekty uczenia się - studia I stopnia [plik do pobrania, PDF, 247 KB]

koncepcja kształcenia [plik do pobrania]

zapraszamy do zapoznania się z prezentacją kierunku

Skierowania na praktyki wakacyjne będą wydawane tylko osobom które terminowo dostarczyły do WUM następujące zaświadczenia:

- o wykonanych szczepieniach przeciw WZW typ  B, 

- o nosicielstwie Salmonella- Shigella (badania sanitarno-epidemiologiczne),

- zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy 

Niedostarczenie wymaganych badań spowoduje niewpuszczenie na praktyki wakacyjne.

Wzór porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych - [pobierz plik, doc, 62,5 KB]


STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

praktyka po 1 roku [plik do pobrania]

praktyka po 2 roku [plik do pobrania]

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

praktyka po 1 roku [plik do pobrania]

SUGEROWANE MIEJSCA PRAKTYK WAKACYJNYCH

placówki z lat wcześniejszych, w których nasi studenci odbywali praktyki [plik do pobrania]

baza placówek, w których jest szansa na przyjęcie studenta zdrowia publicznego na praktyki wakacyjne [plik do pobrania]

program kształcenia na r. ak. 2021/2022 [pobierz program 2021/2022]

program kształcenia na r. ak. 2020/2021 [pobierz program 2020/2021]

program kształcenia na r. ak. 2019/2020 [pobierz program 2019/2020]

UCHWAŁA NR 25/2021 SENATUWARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022, PDF, 559 KB [pobierz plik - programy kształcenia]

 

Sylabusy na Rok akademicki 2022/2023 są dostępne pod linkiem: 

https://sylabusywnoz.wum.edu.pl

Aby wyświetlić sylabusy należy zalogować się swoim kontem studenckim lub pracowniczym (jak do portalu SSL VPN WUM) [link] a następnie powrócić na stronę

Sylabusy na Rok akademicki 2021/2022 są dostępne pod linkiem: 

https://sylabusywnoz.wum.edu.pl

Rok akademicki 2020/2021