Kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne

efekty kształcenia [plik do pobrania]

koncepcja kształcenia [plik do pobrania]

zapraszamy do zapoznania się z prezentacją kierunku

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

praktyka po 1 roku [plik do pobrania]

praktyka po 2 roku [plik do pobrania]

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

praktyka po 1 roku [plik do pobrania]

WZÓR POROZUMIENIA W SPRAWIE PRAKTYK WAKACYJNYCH (ZAWODOWYCH)

[plik do pobrania]

SUGEROWANE MIEJSCA PRAKTYK WAKACYJNYCH

placówki z lat wcześniejszych, w których nasi studenci odbywali praktyki [plik do pobrania]

baza placówek, w których jest szansa na przyjęcie studenta zdrowia publicznego na praktyki wakacyjne [plik do pobrania]

DODATKOWE

praktyka Izby lekarskie [plik do pobrania]

studia pierwszego stopnia [plik do pobrania] obowiązujące w latach 2017/2018

studia drugiego stopnia [plik do pobrania] obowiązujące w latach 2017/2018