Kształcenie na kierunku Położnictwo

Zaloguj się kontem studenckim lub pracowniczym

Jeśli nie widzisz strony z sylabusami musisz zalogować się swoim kontem studenckim lub pracowniczym (jak do portalu SSL VPN) - link do logowania, a następnie wróć na tą podstonę

koncepcja kształcenia - studia I stopnia [plik do pobrania]

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

PRAKTYKI ZAWODOWE                      [plik do pobrania]

 

umiejętności studentów I, II semestru [plik do pobrania]

umiejętności studentów III, IV semestru [plik do pobrania]

umiejętności studentów V,VI semestru [plik do pobrania]

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

[plik do pobrania]

Uchwała Nr 29/2022 Senatu WUM z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku położnictwo dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023  [plik do pobrania, PDF, 203 KB

efekty kształcenia i program kierunku położnictwo studia I stopnia stacjonarne dla cyklu od 2022/2023   [plik do pobrania, PDF, 559 KB KB]

efekty kształcenia i program kierunku położnictwo studia II stopnia stacjonarne dla cyklu od 2022/2023   [plik do pobrania, PDF, 407 KB]

efekty kształcenia i program kierunku położnictwo studia II stopnia niestacjonarne dla cyklu od 2022/2023  [plik do pobrania, PDF, 406 KB]

program kształcenia I rok studia stacjonarne I stopnia 2021-2024 [plik do pobrania, xls, 86 KB]

program kształcenia II rok studia stacjonarne I stopnia 2020-2023 [plik do pobrania, xls, 78 KB]

program kształcenia III rok studia stacjonarne I stopnia 2019-2022 [plik do pobrania, xls, 90 KB]

program kształcenia I rok studia stacjonarne II stopnia 2021-2023  [plik do pobrania, xls, 69 KB]

program kształcenia II rok studia stacjonarne II stopnia 2020-2022  [plik do pobrania, xls, 69 KB]

program kształcenia I rok studia niestacjonarne II stopnia 2021-2023  [plik do pobrania, xls, 72 KB]

program kształcenia II rok studia niestacjonarne II stopnia 2020-2022 [plik do pobrania, xls, 67 KB]

standardy kształcenia [plik do pobrania]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego [plik do pobrania, PDF, 261 KB]

Nie masz uprawnień do przeglądania tej zawartości