Kształcenie na kierunku Położnictwo

 Sylabusy dostępne w sekretariatach jednostek prowadzących zajęcia.

koncepcja kształcenia - studia I stopnia [plik do pobrania]

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

[plik do pobrania]

umiejętności studentów I, II semestru [plik do pobrania]

umiejętności studentów III, IV semestru [plik do pobrania]

umiejętności studentów V,VI semestru [plik do pobrania]

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

[plik do pobrania]

program kształcenia studia I stopnia [plik do pobrania]  ostatnia aktualizacja: 13.02.2018 r.

program kształcenia studia II stopnia stacjonarne [plik do pobrania]  ostatnia aktualizacja: 18.10.2017 r.

program kształcenia niestacjonarne studia II stopnia [plik do pobrania]  ostatnia aktualizacja: 18.10.2017 r.

standardy kształcenia [plik do pobrania]

Sylabusy dostępne w sekretariatach jednostek prowadzących zajęcia.