Kształcenie na kierunku Dietetyka

efekty kształcenia - [pobierz plik]

koncepcja kształcenia [pobierz plik]

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

I rok [plik do pobrania]

II rok [plik do pobrania]

III rok [plik do pobrania]

STUDIA STACJONARNE  DRUGIEGO STOPNIA

I rok [plik do pobrania]

II rok [plik do pobrania]

STUDIA NIESTACJONARNE  DRUGIEGO STOPNIA

I rok [plik do pobrania]

 

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych I stopnia (2017/2018) - [pobierz plik]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach stacjonarnych II stopnia (2017/2018) - [pobierz plik]

wykaz przedmiotów obowiązujących na studiach niestacjonarnych II stopnia (2017/2018) - [pobierz plik]

program I roku studiów stacjonarnych I stopnia (2016/2017) - [pobierz plik]

program II roku studiów stacjonarnych I stopnia (2016/2017) - [pobierz plik]

program III roku studiów stacjonarnych I stopnia (2016/2017) - [pobierz plik]

program I roku studiów stacjonarnych II stopnia (2016/2017) - [pobierz plik]

program II roku studiów stacjonarnych II stopnia (2016/2017) - [pobierz plik]

program I roku studiów niestacjonarnych II stopnia (2016/2017) - [pobierz plik]

program II roku studiów niestacjonarnych II stopnia (2016/2017) - [pobierz plik]

Sylabusy dostępne w sekretariatach jednostek prowadzących zajęcia.