Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską

Pełnomocnik Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. Edyta Krzych-Fałta ogłasza Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu działalności społecznie odpowiedzialnej.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów I i II stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy uzyskali stopień licencjata lub magistra i obronili prace dyplomową w roku akademickim poprzedzającym ogłoszenie konkursu.
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie przez uczestnika pracy konkursowej poprzez wysłanie jej na adres: pelnomocnik.rektorasou@wum.edu.pl.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 
•    skan zgłoszenia do udziału w konkursie, streszczenie i pracę magisterską lub licencjacką w formacie PDF max. do 5 000 znaków w języku polskim;
•    skan zaświadczenia o przeprowadzonej obronie pracy magisterskiej lub licencjackiej potwierdzone przez dziekanat danego kierunku;
•    skan oświadczenia o wyrażeniu zgody przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika przez Warszawski Uniwersytet Medyczny autora i promotora pracy.


Termin przyjmowania prac: 15 kwietnia 2024 (do godz. 23:59)


Dla autora najlepszej pracy przewidziana jest nagroda główna składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 3500 złotych i statuetki JM Rektora Vindex Societatis Responsabilitatis Universitatis. W konkursie przewidziane są także dwa wyróżnienia.

Szczegóły na stronie https://www.wum.edu.pl/konkurs-WUM-na-najlepsza-prace-licencjacka-lub-magisterska-z-zakresu-dzialalnosci-spolecznie-odpowiedzialnej