Konkurs Grantowy ONKOgranty VI

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat konkursu grantowego ONKOgranty, ogłoszonym przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem. 

UWAGA, osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru do Działu Wsparcia Projektów WUM: https://pnitt.wum.edu.pl/node/13899

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do VI edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem. 

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych

W VI edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

● Edukacja chorych na nowotwory

● Wsparcie dla rodzin i bliskich chorych na nowotwory 

● Życie po raku 

Termin zgłaszania projektów upływa 31 października 2022 r.

Wyniki VI edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 18 stycznia 2023 r.

Więcej informacji na stronie fundacji: https://ligawalkizrakiem.pl/ 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@ligawalkizrakiem.pl.