Konferencja "Trzy lata pandemii SARS-CoV-2 w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa pacjenta i personelu, ekonomii oraz edukacji"

Konferencja "Trzy lata pandemii SARS-CoV-2 w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa pacjenta i personelu, ekonomii oraz edukacji"

Data wydarzenia
01.12.2022 - 02.12.2022
Opis wydarzenia
Organizator

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa WUM oraz Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM

Patronat

Rektor WUM - prof. Zbigniew Gaciong