Instruktorzy LPR-u i Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM szkolą personel medyczny z Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie wciąż istnieje potrzeba szkolenia tamtejszej kadry medycznej. W dniu 11 września br. rozpoczęły się szkolenia personelu medycznego z Ukrainy w zakresie zaawansowanych zabiegów ratujących życie i medycyny pola walki, realizowane przez instruktorów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy wsparciu Fundacji „Żyjmy zdrowo”. Szkolone są ukraińskie lekarki, felczerki i pielęgniarki. W kursie, odbywającym się w Polsce bierze udział 90 kobiet.

Szkolenia realizowane są pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy.  


Kursy odbywają się w trzech turach. W ramach 50-godzinnego szkolenia realizowane będą zagadnienia z zakresu medycyny ratunkowej oraz elementów związanych z postępowaniem na polu walki lub/i w sytuacji bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego (TCCC – Tactical Combat Casualty Care).


Głównym założeniem szkolenia jest zapoznanie cywilnych lekarek i felczerek z Ukrainy z zasadami zachowania się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, takiego jak: ostrzał, bombardowanie, „active shooter”, a także wyposażenie uczestniczek w praktyczne umiejętności zaopatrywania poszkodowanych w wyniku ostrzału, wybuchu bomby czy wypadku komunikacyjnego. 


Charakter szkoleń ukierunkowany jest na zajęcia praktyczne. Podczas kursu symulowane są realne zdarzenia z wykorzystaniem pozoracji klinicznej i środowiskowej. 


Dodatkowym elementem szkolenia są warsztaty z psychologiem/psychoterapeutą. Wysoki poziom stresu, jakim nacechowana jest praca ukraińskiego personelu medycznego; narażenie na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia lub życia, a także styczność z dużą liczbą poszkodowanych z drastycznymi obrażeniami – te wszystkie czynniki powodują, że u wspomnianych medyków istnieje bardzo duże ryzyko występowania reakcji o podłożu zespołu stresu pourazowego (PTSD – post-traumatic stress disorder). Podczas wspomnianych warsztatów uczestnicy wyposażani są w narzędzia umożliwiające autoterapię w tego rodzaju schorzeniach.  


Nabyte podczas kursów wiedza i umiejętności mają ogromne znaczenie, uwzględniają specyfikę i realia, w jakich mogą znaleźć się cywilni medycy oraz stwarzają możliwość wykorzystania ich w codziennej pracy zawodowej. 


W dniu 13 września br. uczestniczki szkolenia - ukraińskie lekarki, felczerki i pielęgniarki odwiedziła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. Obserwowany przez Pierwszą Damę kurs obejmował zabezpieczanie potencjalnego pacjenta, który uległ urazom na skutek działań wojennych. 


W spotkaniu wzięli również udział prof. Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Prodziekan ds. Dietetyki, Ratownictwa Medycznego i Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM oraz Prof. Mariusz Gujski – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.