Immatrykulacja studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Immatrykulacji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Data wydarzenia
06.10.2022
Miejsce wydarzenia

Aula Centrum Dydaktycznego WUM, od godz. 11.00