II Konferencja Naukowa “Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci Profesora Piotra Lassa

II Konferencja Naukowa “Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci Profesora Piotra Lassa 

Data wydarzenia
23.11.2022 - 25.11.2022
Miejsce wydarzenia

W 2022 roku konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym w budynku Atheneum Gedanense Novum (AGN) Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk + ONLINE.

Opis wydarzenia

W dniach 23-25 listopada 2022 r. odbędzie się II Konferencja Naukowa “Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu” pamięci profesora Piotra Lassa, organizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny. W 2022 roku udział w konferencji jest bezpłatny, lecz wymagana jest rejestracja.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Organizatorzy mają nadzieję, że prezentacja realizowanych projektów badawczych pozwoli na dalszą integrację i nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami i klinikami doprowadzając do rozszerzenia współpracy pomiędzy studentami i naukowcami dyscypliny Nauki o Zdrowiu na arenie zarówno ogólnopolskiej jak i międzynarodowej.

Konferencja będzie również doskonałą okazją do przedstawienia wyników przez młodych naukowców, doktorantów oraz studentów działających w kołach naukowych. Najlepsze prezentacje studentów i doktorantów zostaną nagrodzone. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej konferencji. 

ZAPROSZENIE 


Dodatkowe informacje i są dostępne na stronie internetowej:
https://conference-ivhs.gumed.edu.pl/

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: 
https://forms.gle/anyS5r41mBejPX8P7

TERMIN REJESTRACJI I NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW: 10.11.2022  

Streszczenia wykładów, wystąpień ustnych oraz posterów zostaną opublikowane w suplemencie czasopisma: European Journal of Translational and Clinical Medicine. Ponadto trzy najlepsze prace będą mogły być opublikowane w formie pełno tekstowej. 

 

Organizator

Gdański Uniwersytet Medyczny. Konferencja jest współfinansowana z programu Doskonała Nauka Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Patronat

Konferencja odbywa się pod patronatem prof. dr hab. Marcina Gruchały, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.