Habilitacje i profesury

Zgodnie z Rozdziałem 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie Rada Dyscypliny Naukowej, jest organem właściwym do nadawania stopni naukowych w Uczelni.

STRONA RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ

ARCHIWUM: