Habilitacje i profesury

Zgodnie z Rozdziałem 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie Rada Dyscypliny Naukowej, jest organem właściwym do nadawania stopni naukowych w Uczelni.

STRONA RADY DYSCYPLINY NAUKOWEJ

ARCHIWUM:

Habilitacje i profesury

Imię i nazwisko
Harmonogram postępowania
Wniosek o przeprowadzenie postępowania
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała o nadaniu stopnia
Uzasadnienie nadania stopnia
Marta Wałaszek harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Dominik Olejniczak harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Elżbieta Cipora harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Tomasz Wolak harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Marek Łyp harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Katarzyna Piekarska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Dorota Żołnierczyk-Zreda harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Iwona Paradowska-Stankiewicz harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Anna Staniszewska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Ewa Szczepek harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Grzegorz Dziubanek harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Dariusz Boguszewski harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Dorota Włodarczyk harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Mariusz Panczyk harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Paweł Stefanoff harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Dorota Raczkiewicz harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Aleksander Masny harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Edyta Krzych-Fałta harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Anna Badowska-Kozakiewicz harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Aleksandra Czerw harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Agnieszka Saracen harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała uzasadnienie
Magdalena Rosińska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Robert Gałązkowski harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Marta Zalewska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Angelina Wójcik-Fatla harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Monika Talarowska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Anna Herman harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Pieter Stepaniak harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Małgorzata Mossakowska harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Gabriela Olędzka harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Dorota Szostak - Węgierek harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała
Joanna Gotlib harmonogram wniosek autoreferat skład komisji uchwała