Godziny dziekańskie - konferencja

Szanowni Państwo,


Prosimy o zapoznanie się z pismem Pana Dziekana WNoZ – prof. Mariusza Gujskiego w sprawie ustalenia godzin dziekańskich w związku z konferencją, organizowaną w dniach 1-2 grudnia 2022 r., przez Zakład Podstaw Pielęgniarstwa oraz Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WNoZ WUM. 

PISMO W SPRAWIE GODZIN DZIEKAŃSKICH 

Uprzejmie informuję, że godziny dziekańskie obowiązują jedynie dla studentów i pracowników, którzy zamierzają uczestniczyć w konferencji „Trzy lata pandemii SARS-CoV-2 w kontekście zdrowia, bezpieczeństwa pacjenta i personelu, ekonomii i edukacji”.